Slovenščina
François Larrard
Horacio Colina

Dnevna količina nastalih gradbenih odpadkov je bistveno večja od dnevne količine komunalnih odpadkov. V državah z izrazito hitrostjo gradnje novih objektov je lahko tudi do štirikrat večja. Kot trajnostna rešitev problema velike količine gradbenih odpadkov, ki se deponirajo na zato namenjenih odlagališčih, se je izkazalo, da je učinkovira metoda recikliranje gradbenih materialov, predvsem asfalta in betona. 

COBISS.SI-ID - 97982977

Založba: 
CRC Press
Letnica: 
2019
Področje: