Slovenščina
Štefan Ivanko

Spremenjeno poslovno okolje sodobnih organizacij v splošnem označujemo z izrazom globalizacija. Globalno okolje sodobnih organizacij terja drugačne pristope v upravljanju, menedžmentu in vodenju.

Založba: 
Cubus image
Letnica: 
2020
Področje: