Katalog 1972-1990

A - AD BES - BIBLE CARN - CEN DJ - DOK FILP - FLAS
AE - ALB BIBLI - BIBLIOT CEO - CHO DOL - DONL FLAŠ - FOŽ
ALC - ALŽ BIBLIOTHE - BIL CHR - CN DONM - DRAT FR - FRIF
AM - ANDE BIM - BLAF CO - CONL DRAU - DRUŠ FRIG - FŽ
ANDI - ANI BLAG - BOČ CONN - CRL DRUT - DURR G - GAN
ANJ - ARG BOD - BOL CRM - CŽ DURS - ĐT GAO - GD
ARH - AS BOM - BOS Č - ČER ĐU - EDR GE - GER
AŠ - AŽ BOŠ - BRAM ČES - ČŽ EDS - EKO GES - GLASE
B - BAK BRAN - BREM Ć - DAM EKR - ELN GLASF - GN
BAL - BARN BREN - BROL DAN - DEF ELO - EQ GO - GOL
BARO - BAU BROM - BRUR DEG - DEM ER - EUP GOM - GOSR
BAV - BEI BRUS - BULA DEN - DEU EUR - FAK GOSS - GRADI
BEJ - BEO BULB - BŽ DEV - DIL FAL - FERE GRADJ - GREF
BEP - BER C - CARM DIM - DIŽ FERF - FILO GREG - GRIM

Katalog 1972-1990
Novejši Abecedni imenski katalog vsebuje približno 55.744 opisov monografskega gradiva, ki ga je knjižnica pridobila med leti 1971 in 1990. Dodan je zbirni katalog, v katerem lahko najdete knjižne zbirke in nezaključena dela v več zvezkih.

Iskanje:
V katalogu se je mogoče premikati po listkih, ki so razvrščeni po priimkih avtorjev, po naslovih del, kadar je avtor neznan ali ima delo več kot tri avtorje, po naslovih serijskih publikacij ali po naslovih knjižnih zbirk. Gradivo je delno najdljivo tudi v računalniškem katalogu COBIB.