Ekonomija

Izzivi managementa v globalnem okolju

Štefan Ivanko

Spremenjeno poslovno okolje sodobnih organizacij v splošnem označujemo z izrazom globalizacija. Globalno okolje sodobnih organizacij terja drugačne pristope v upravljanju, menedžmentu in vodenju.


Družbenoodgovorno gospodarjenje
Ekonomija

Družbenoodgovorno gospodarjenje

Viktor Žakelj


Global inequality
Ekonomija

Global inequality

Milanović, Branko

Eden vodilnih strokovnjakov za gospodarsko neenakost v novi knjigi s kopico podatkov prikazuje globalne pojave neenakosti tako med državami, znotraj držav in globalno. 


Ekonomika podjetja
Ekonomija

Ekonomika podjetja

Rebernik, Miroslav, Širec, Karin

Z novo industrijsko revolucijo, ki jo ženejo digitalizacija in novi modeli poslovanja, se je dokončno uveljavila globalna konkurenčnost, ki zahteva premišljeno pridobivanje proizvodnih virov in skrbno gospodarjenje z njimi. Temu sledi tudi nova knjiga avtorjev prof. dr. Miroslava Rebernika in prof. dr. Karin Širec, ki upošteva tesno prepletenost teorije in prakse in uveljavlja sodoben pogled na podjetje in obvladovanje njegove ekonomike.

 

COBISS ID=287270144