Trajnostna gradnja

Concrete recycling : research and practice

François Larrard, Horacio Colina

Dnevna količina nastalih gradbenih odpadkov je bistveno večja od dnevne količine komunalnih odpadkov. V državah z izrazito hitrostjo gradnje novih objektov je lahko tudi do štirikrat večja. Kot trajnostna rešitev problema velike količine gradbenih odpadkov, ki se deponirajo na zato namenjenih odlagališčih, se je izkazalo, da je učinkovira metoda recikliranje gradbenih materialov, predvsem asfalta in betona. 

COBISS.SI-ID - 97982977