Založništvo

Publishing scholarly editions : archives, computing and experience

Christopher Ohge

Knjiga obravnava nova intelektualna orodja na področju elektronskega založništva in principe uredniškega dela.

COBISS.SI-ID 98669315


Založništvo

Writing bestsellers : love, money and creative practice

Kim Wilkins, Lisa Bennett

V ospredju ni bestseller kot prodajna knjižna uspešnica, pač pa bestseller kot rezultat avtorjeve individualne  ustvarjalnosti.

COBISS.SI-ID 98669059


Krčenje : diktatura trga, erozija duha in slovensko knjižno založništvo 2008-2020
Založništvo

Krčenje : diktatura trga, erozija duha in slovensko knjižno založništvo 2008-2020

Rugelj, Samo

»Knjiga Krčenje analizira, kako je prišlo do upadanja zanimanja za slovensko knjigo in kako vplivati na to, da bodo slovenske knjige dolgoročno uporabljane za vse nivoje leposlovne in znanstvene komunikacije. Ne gre za znanstveno razpravo, temveč za rezultat izkustva, dvajsetletnega izdajanja, promoviranja in prodajanja slovenskih knjig ter raziskovanja in preučevanja slovenskega knjižnega založništva. Pri navajanju številčnih podatkov izhajam iz javno dostopnih virov, ki pa jih je do neke mere treba jemati z zadržkom, saj interni podatki posameznih založb in struktura njihovih prihodkov, če se ukvarjajo z več dejavnostmi, niso na voljo. Vseeno so približki dovolj natančni, da ustvarjajo celovito podobo slovenske knjižne pokrajine ter pokažejo strukturne spremembe slovenskega založništva med letoma 1989 in 2019, s poudarkom na zadnjem desetletju ter na tem, kako je v tem obdobju, kljub napredujočim globalnim in lokalnim trendom, ki niso v prid razvoju slovenske knjige, vseeno prišlo tudi do usihanja javne podpore na skorajda vseh področjih knjižnega ustvarjanja in javnega stika s knjigo.« - iz knjige

COBISS.SI ID 301705984

 


Inside book publishing
Založništvo

Inside book publishing

Clark, Giles, Phillips, Angus

Uvod v osnove založništva, ki se v svoji razširjeni, že 6. izdaji posveča vsem fazam založniškega procesa, obravnava vse bolj razširjeno elektronsko založništvo, nove modele objavljanja publikacij, nove marketinške prijeme, prinaša pa tudi razmišljanja strokovnjakov.

COBISS.SI ID 97762049