Strategija razvoja UKM 2015-2020 je bila sprejeta konec leta 2015 in izvajanje ukrepov za dosego strateških ciljev je del vsakoletnih načrtov dela Univerzitetne knjižnice Maribor. Organi Univerze v Mariboru so novembra 2013 sprejeli Strategijo razvoja Univerze v Mariboru 2013 – 2020, z namenom določitve poti do cilja in do vizije univerze, ki je bila izoblikovana 2012 in kjer je zapisano, da bo Univerza v Mariboru globalno prepoznaven inovacijski ekosistem, v katerem bodo zaposleni in študenti z radostjo ustvarjali. Med ključnimi usmeritvami razvoja se univerza zaveda tudi pomembne vloge razvoja podpornih dejavnosti, med katerimi izstopa knjižnična dejavnost, ki jo je univerza v strategiji razvoja prepoznala kot prednost. »Sodobno razvit knjižnični informacijski sistem, ki ga tvorijo osrednja univerzitetna knjižnica in specializirane knjižnice članic, učinkovito podpira raziskovalno, umetniško in izobraževalno dejavnost univerze, njenih raziskovalcev in študentov. Univerzitetna knjižnica Maribor s svojo univerzitetno, nacionalno in regionalno vlogo in bogatim historičnim in aktualnim fondom in dejavnostjo ustvarja pomembno podstat za delovanje univerze.«

UKM si je zastavila cilje na področjih organizacije knjižničarstva, kakovosti knjižnične dejavnosti na UM,  organizacija knjižnične zbirke, izobraževanja, podpore znanstveni odličnosti, inovativnih tehnologij, kulturne dediščine, vpetosti v okolje in promocije in na področju razvoja kadrov.

Strategija razvoja UKM 2015-2020

 

Strategija Univerzitetne knjižnice Maribor 2021-2025 v pripravi, maj 2021.