20. November 2020

Koalicija S je objavila beta različico orodja Journal Checker Tool. Orodje omogoča raziskovalcem hitro prepoznavanje revij, skladnih z Načrtom S in zahtevami financerjev raziskav.

Ponuja informacije o osnovnem naboru zahtev Načrta S:
- ali določena revija zahteva odlog objave (embargo),
- ali določena revija ponuja objave pod licenco CC BY (ali drugo enakovredno licenco) in
- zmožnost ohranjanja zadostnih avtorskih pravic za omogočanje odprtega dostopa.

Sčasoma bo orodje svojo poizvedbo razširilo še na druge tehnične zahteve, kot jih določa Koalicija S.

Vabimo vas, da orodje preizkusite!