KAZALO - CONTENTS

 

  Jubileji – anniversaries
Mirko Munda Samorastnik z Goričkega (Sto let akademika dr. Antona Vratuša, tudi sodelavca Časopisa za zgodovino in narodopisje)
  Razprave - studies
Alenka Hren Medved Družabno življenje prebivalcev Laškega v 19. stoletju
(The Social Life in Laško in the 19th Century)
Marija Mojca Peternel Poskus orisa bralne kulture na Štajerskem sredi 19. stoletja
(An Attempt to Outline the Reading Culture in Styria in the Middle of the 19th Century)
Mateja Ratej Ideja o razcepljenosti naroda – sestavni del javnega govora na Slovenskem od konca 19. stoletja do danes
(The Idea of a Divided Nation – A Component Part of Public Speech in Slovenia from the End of the 19th Century until Today)
Maja Ramovš Razvoj priseljenske zakonodaje v Kanadi (od 1867 do danes)
(Development of the Immigration Legislation in Canada (from 1867 until Today))
Matjaž Klemenčič The Catholic Bulletin, glasilo nadškofije St. Paul v Minnesoti, o priseljevanju v ZDA in slovenskih izseljencih v obdobju 1911–1924
(The Catholic Bulletin, the Newsletter of the Archdiocese of St. Paul, Minnesota, on Immigration to the United States and the Slovene Immigrants between 1911 and 1924)
Blanka Bošnjak Slovstvena in pridigarska ustvarjalnost Leopolda Volkmerja
(Leopold Volkmer’s Literary and Preaching Creativity)
  Viri - Sources
Franc Rozman Korespondenca dr. Dragotina Lončarja z dr. Pavlom Turnerjem
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Branislava Vičar Folkloristika na stičiščih: letno srečanje Ameriškega folklorističnega društva 2014 v Santa Feju
Marjan Toš Ob 70-letnici smrti dr. Ožbalta Ilauniga – Reberškega Ožbeja (Dokumentarna razstava Knjižnice Lenart v avli Jožeta Hudalesa pri Lenartu)
Marjan Toš Dunaj – judovsko mesto (Nova stalna razstava v dunajskem Judovskem muzeju: »Naše mesto«)
Marjan Toš Novo branje (Miriam Steiner Aviezer: Vojak z zlatimi gumbi)