Slovenščina
Kim Wilkins, Lisa Bennett

V ospredju ni bestseller kot prodajna knjižna uspešnica, pač pa bestseller kot rezultat avtorjeve individualne  ustvarjalnosti.

COBISS.SI-ID 98669059

Založba: 
Cambridge University Press
Letnica: 
2021
Področje: