V ljudsko šolo je hodil na Vranskem, pri Sv. Juriju ob Ščavnici in v Marenbergu. Maturiral je na gimnaziji v Mariboru (1906-1915). Študij je začel leta 1918 na akademiji upodabljajočih umetnosti na Dunaju, ga ob prevratu prekinil z vstopom v jugoslovansko armado in ga med leti 1919-1924 nadaljeval v Pragi. Diplomiral je pri prof. Fr. Thieleju, pri katerem je končal tudi slikarsko specialko.
V študentskih letih se je kot gost udeleževal razstav prvega mariborskega umetniškega kluba Grohar. Konec leta 1920 je razstavljal na prvi umetniški razstavi v Mariboru. Leta 1924 je sodeloval v mariborskem in leta 1926 v ljubljanskem Klubu mladih ter leta 1933 s Petorico. Z Nikom Pirnatom in Franom Stiplovškom se je povezal v Klub grafike. Bil je ustanovni član kluba »Brazde«, v katerega so se leta 1931 povezali mariborski slikarji in do začetka vojne blagajnik kluba. Delo blagajnika je ponovno prevzel leta 1945, tokrat v mariborskem pododboru DLUS-a in ga opravljal do leta 1975.
Od leta 1925 do 1962 je na mariborski Klasični gimnaziji poučeval risanje.
Slikal je akvarele, olja ter ustvarjal lesoreze, linoreze in risbe. Motivi so portreti, tihožitja, krajine. V dvajsetih letih se je v njegovih delih uveljavil ekspresionizem, ki se je konec dvajsetih let približal novi stvarnosti. To je čas, ki predstavlja vrhunec Kosovega slikarstva. (Avtoportret 1926, Deklica z oranžo 1927). Trideseta leta njegovega ustvarjanja je zaznamovala socialna tematika. (Človek s ceste, Opoldan 1933, Starka moli 1934, Utrujen 1937) V tem času so nastale njegove najboljše grafike, ciklus risb s čopičem (Berači) ter odlični akvareli. V povojnih letih je ustvarjal v okviru lirsko obarvanega realizma. (portreti: Sonja 1947, Učiteljica A. M. 1948 in Jaro Dolar 1949, akvareli: Portret Brede 1952, Portret g. Hiacinte 1950).

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski bijografski leksikon, uredil Izidor Cankar, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana 1928, str. 528.
Dragan Potočnik, Prispevek h kulturni zgodovini Maribora med obema vojnama – (likovna umetnost), v: Zgodovinski časopis, l. 57, št. 1-2/2003, str. 130.
Enciklopedija Slovenije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1991, str. 310.
Razstava ex librisa in male grafike: akademski slikar Ivan Kos: razstavni salon Rotovž Maribor, mali salon, Maribor 1972.
Ivan Kos: retrospektivna razstava: 1925 – 1975, Umetnostna galerija, Maribor 1975.
Sergej Vrišer, Srečanje z Ivanom Kosom, v: Večer, št. 228, 28. september 1955, str. 3.
Sergej Vrišer, Slikar Ivan Kos, v: Naši razgledi, št. 21, 7. november 1975, str. 560.
Rokopisna zbirka UKM.
Kos, Ivan