Gimnazijo in bogoslovje je obiskoval v Mariboru. V mašnika je bil posvečen leta 1872. V obdobju 1873-1878 je delal kot kaplan v Ljubnem, pri Sv. Križu in v Konjicah. Leta 1878 je prišel v Maribor kot podravnatelj deškega semenišča. Leta 1879 je postal profesor dogmatike in apologetike na bogoslovnem učilišču. Jeseni 1879 je na graški univerzi promoviral doktorat na področju bogoslovja. Leta 1885 je postal ravnatelj deškega semenišča, nato je bil od leta 1902 do leta 1909 ravnatelj duhovniškega semenišča. Od leta 1885 do 1894 je bil urednik Slovenskega gospodarja, vrsto let je urejal tudi Südsteierische Post. Leta 1895 je bil poklican v lavantinski stolni kapitelj, kjer je bil od leta 1907 stolni dekan. Obenem je bil v stolnem kapitlju procurator fiscalis, v zavodu šolskih sester škofijski komisar, predsednik Družbe lavantinskih duhovnikov, predsednik Dijaške kuhinje, predsednik Slovenskega društva ter član številnih cerkvenih, dobrodelnih in narodnih društev. Od leta 1905 je bil prodirektor bogoslovnega učilišča. Bil je blagajnik Katoliškega tiskovnega društva. Svoje prispevke je objavljal v Voditelju v bogoslovnih vedah.

Nina Lončar

Viri: 
Voditelj v bogoslovnih vedah, profesorji bogoslovnega učilišča v Mariboru, Maribor, 1914, str. 165, 166.
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, Blasnikovi nasledniki, Ljubljana, 1895, str. 68.
Slovenski ilustrovani tednik, 5. maja 1914, str. 6-8.
Straža, 17. aprila 1914, str. 1.
Straža, 20. aprila 1914, str. 1.
Straža, 22. junija 1914, str. 1, 2.
Slovenski gospodar, 23. aprila 1914, str. 1.
Slovenski gospodar, 14. februarja 1895, str. 61.
Rokopisna zbirka UKM.