The Oxford Handbook of the Weimar Republic

Edited by Nadine Rossol and Benjamin Ziemann
English
The Oxford Handbook of the Weimar Republic

The Oxford Handbook of the Weimar Republic is a multi-author survey of German history from 1918 to 1933. Covering a broad range of topics in social, political, economic, and cultural history, it presents an overview of current scholarship, and will help students and teachers to make sense of the contradictions and complexities of Germany's experiments with democracy and modern society in this period.

Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja

English
Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja

V času konstituiranja slovenske kulturne identitete na Goriškem so tolminski punt in dogodki leta 1713 odigrali zelo pomembno vlogo. Vse od takrat dalje je bilo znanstveno in drugo ukvarjanje s puntom vedno tudi otrok časa, v katerem je nastalo. Nenazadnje to dokazujejo tudi številni inovativni dogodki leta 2013. Tudi prispevki v tem zborniku so združili znanstvenike različnih generacij in usmeritev, ki so gibanje leta 1713 predstavili v novih dimenzijah in okoliščinah.

Jugoslavija in svet leta 1968

Klasić, Hrvoje
English
Jugoslavija in svet leta 1968

Knjiga Jugoslavija i svijet 1968. (Jugoslavija in svet leta 1968), ki je izšla leta 2012 v Zagrebu pri založbi Ljevak, opisuje položaj v Jugoslaviji v enem najbolj razburkanih let v drugi polovici “kratkega” 20. stoletja, kot ga radi imenujejo zgodovinarji.

Tretji rajh

Overy, Richard James
English
Tretji rajh

Zakaj je bil Hitlerju dopuščen vzpon na oblast, čeprav je njegovo stranko podpirala le tretjina volivcev? Kako je mogoče, da je Hitler, ki je stran od govorniških odrov in tulečih množic veljal za povsem brezizraznega, tako presenetljivo vplival na nemško ljudstvo? Zakaj so bili firerjevi podaniki« pripravljeni v njegovem imenu početi nezaslišana grozodejstva? Kronika mračnih let tretjega rajha je polna protislovij.

2. svetovna vojna

Holmes, Richard
English
2. svetovna vojna

Druga svetovna vojna se zdi v javnem spominu zelo živa, tudi zato, ker še vedno živimo v njeni dolgi in temni senci. Našo zavest o njej je oblikovalo na tisoče zgodovinskih študij, ilustriranih vodnikov, romanov, osebnih pričevanj in vsega drugega, če se omejimo samo na tiskani medij, seveda pa so naredile največ številne ekranizacije vojnih zgodb.

Zgodovina

English
Zgodovina

- Izčrpno o najpomembnejših dogodkih, prelomnicah in osebnostih
- Privlačno s pomočjo več kot 3000 izjemnih slik, fotografij in ilustracij
- Celovito od prvih lovcev v Afriki do podnebnih sprememb
- Objektivno , brez ideoloških sodb in samo s pomočjo neizpodbitnih dejstev

(povzeto po opisu založbe Mladinska knjga)

Cobiss: 260166912

 

Med Italijo in Ilirikom

Bratož, Rajko
English
Med Italijo in Ilirikom

Knjiga je prvo delo v slovenskem prostoru in tudi prvo delo v mednarodnih raziskavah, ki sistematično predstavlja zgodovino slovenskega ozemlja in njegovega širšega sosedstva v obdobju od druge tretjine 3. do zgodnjega 7. stoletja. Avtor vključuje vire iz antične dobe in izbor posameznih virov iz zgodnjega srednjega veka, ki se nanašajo na pozno antiko.

Demokracija, 19. 2. 2015

Cobiss ID: 276299520

Reichsarbeitsdienst-Krieg-Gefangenschaft

Stöckl, Heide
English
Reichsarbeitsdienst-Krieg-Gefangenschaft

47 pričevalcev vojnega časa z območja avstrijske Štajerske.

Cobiss ID: 78846465

S puško in knjigo

Repe, Božo
English
S puško in knjigo

Knjiga S puško v roki večplastno in objektivno opisuje tragično dogajanje na slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno in ob njenem koncu.

V ospredju knjige je prikaz vzrokov in posledic celotnega dogajanja in vojnega nasilja na naših tleh, kar je v tovrstnih razpravah večinoma zanemarjeno oziroma podrejeno političnim in ideološkim interpretacijam in ciljem, fenomena in edinstvenosti slovenskega partizanskega gibanja, vloge Katoliške cerkve ... Temu opisu sledi kronologija svetovnega dogajanja v letih 1941–45.

Pages