Control of mechatronic systems
Mehatronika

Control of mechatronic systems : model-driven design and implementation guidelines

Patrick O.J. Kaltjob

Praktična metodologija za načrtovanje integriranega upravljanja avtomatizacije sistemov in procesov.

COBISS ID=61779203