China: a geographical perspective
Regionalna geografija

China: a geographical perspective

Wong, David W. S. ... [et al.]

Kitajska je postala velesila, z globalnim vplivom in država, ki se najverjetne najhitreje spreminja. Besedilo združuje tematsko in regionalno pokritost, s čimer zagotavlja celostni pogled na Kitajsko - fizično in družbeno geografijo; prebivalstvo, vključno z etnično raznolikostjo, urbanim razvojem, kmetijstvom in rabo zemljišč, prometnim omrežjem; dinamičnimi gospodarskimi procesi in okoljskimi izzivi. Teme kulturne in politične geografije so vtkane v vseh poglavjih. Besedilo ponuja tudi poglobljene ocene izbranih regij, ki zajemajo zapletenost te velike in številčne države. Besedilo je bogato ilustrirano z več kot 150 zemljevidi,abelami, slikami in fotografijami.

COBISS.SI-ID:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67382626


Geografija Balkana in njegovega obrobja
Regionalna geografija

Geografija Balkana in njegovega obrobja

Zupančič, Jernej

Balkan je ena od evropskih makroregij, gospodarsko šibkejši, politično razdrobljen, naravno pester, kulturno raznolik in politično dinamičen svet med Jadranskim, Črnim in Sredozemskim morjem, ki se široko naslanja na Srednjo Evropo. Učbenik je namenjen študentom geografije in vsem, ki si želijo nekoliko obširnejšega pogleda na prostor in družbe Balkana. Vsebinsko je razdeljen na štiri glavne dele. V prvem so predstavljene njegove fizičnogeografske značilnosti, drugo je posvečeno pregledu prebivalstva, tretji del obravnava politične in še posebej geopolitične dimenzije Balkana, četrti pa se posveča predvsem gospodarsko-geografskim temam. Za boljšo predstavljivost posameznih tematik je med besedilom več kart in preglednic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBISS ID= 283344384