POD LUPO Z ZBIRKO UGM: KNJIGE IN BRANJE

28.03.24

Likovno razstavišče

Odprtje: torek, 2. april 2024, 17.00

Projekt Pod lupo z Zbirko UGM s pomočjo različnih institucij promovira in poglablja dojemanje likovnih del iz Zbirke UGM. Univerzitetna knjižnica Maribor tokrat sodeluje z Umetnostno galerijo Maribor pri razširjanju dojemanja posameznih likovnih del s področja knjige in branja. Razstavljena in z različnih zornih kotov so komentirana izbrana dela iz Zbirke UGM in dve deli iz fonda UKM, dodan pa je tudi izbor gradiva UKM. Pri izboru smo se osredotočali na upodobitve knjige, branja in pisanja ter v besedilih razkrivali pestro simboliko knjige in kulture branja.

Kustosinji razstave in avtorici besedil: Breda Kolar Sluga, UGM in Jerneja Ferlež, UKM

Razstava je na ogled v razstavišču UKM, manjši izbor, povezan s temo, pa tudi v okviru razstave Spekter, UGM, Strossmayerjeva 6.

Z ogledom razstave v likovnem razstavišču UKM pridobite 50 % popust pri vstopnini za razstavo Spekter. 70 let Zbirke UGM.

Na ogled od 2. aprila do 15. maja 2024.

 


PREDSTAVITEV KNJIGE SLOVENSKI GRADEC

22.03.24

Torek, 26. marec, 17.00, Glazerjeva dvorana

Knjigo Simona Ošlaka-Gerasimova s podnaslovom Zvezdni trenutki slovenske kulture v štajerski prestolnici: od poimenovanja mesta do ustanovitve Slovenske čitalnice bo predstavil avtor, dogodek soorganiziramo UKM, Avstrijska čitalnica Maribor in soorganizatorji.

Dvojezična knjiga Slovenski Gradec/Slowenisches Graz opisuje zgodovino mesta iz zornega kota slovenske kulture in njenega vpliva na historični razvoj murske metropole. Gradec ima na področjih literature, znanosti in gospodarstva do danes številne povezave s Slovenijo. Kot glavno mesto Notranje Avstrije in nadregionalni univerzitetni center je Gradec za razvoj slovenske kulture igral pomembno vlogo in številne vplivne osebnosti kot Janez Puh ali Jože Plečnik so delovale v Gradcu. V knjigi so opisani zvezdni trenutki slovenske kulture v štajerski prestolnici od poimenovanja mesta do ustanovitve Slovenske čitalnice v letu 2013. Dodatno je priložen dvojezični mestni načrt z opisom mnogih znamenitosti, ki so povezane s Slovenijo.


SKUPŠČINA KLUBA PRIJATELJEV UKM

22.03.24

Četrtek, 28. marec, 16.00, Glazerjeva dvorana

Redna letna skupščina članov Kluba prijateljev UKM je srečanje skupnosti ljudi, ki so na tak ali drugačen način povezani s knjižnico. Člani se na skupščini srečamo, pregledamo preteklo dogajanje in načrtujemo novo obdobje, druženje pa zaključimo z zanimivim kulturnim dogodkom.

Zbrane bosta uvodoma nagovorila predsednik kluba prof. dr. Andraž Stožer in ravnateljica UKM mag. Dunja Legat.

Po formalnem delu si bomo ogledali izseke iz video portretov dveh naših spoštovanih sodelavcev – dr. Bruna Hartmana in Brede Filo.  

Portreta sta nastala v seriji Znanilci bibliotekarske stroke – te v spomin na delo knjižničarjev, ki so pomembno prispevali k razvoju stroke, pripravlja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Zasnovani so kot intervjuji z zaslužnimi knjižničarji, dopolnjujejo pa jih izjave njihovih sodelavcev in sodobnikov.

V portretih dr. Bruna Hartmana in Brede Filo med drugimi pripovedujejo tudi sodelavci UKM – nekdanja ravnateljica in pobudnica Kluba prijateljev UKM dr. Zdenka Petermanec, nekdanja ravnatelja in bibliotekarja dr. Irena Sapač in dr. Bernard Rajh ter bibliotekar Mirko Nidorfer.

 


PREDAVANJE PROF. DR. JOŽICE ČEH-STEGER NAJPREJ PESNIK

22.03.24

Petek, 29. marec, 17.00, Glazerjeva dvorana

Predavanje ob 150-letnici rojstva Rudolfa Maistra Vojanova v ciklu Spominjanja organiziramo UKM, Zveza kulturnih društev Maribor in JSKD OI Maribor. Predavanju bo sledil pogovor.

Dr. Jožica Čeh-Steger je literarna zgodovinarka, redna profesorica za slovensko književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Iz slovenščine in nemščine je diplomirala na mariborski univerzi, na ljubljanski univerzi pa je magistrirala s temo o Župančičevi poeziji in doktorirala z disertacijo o Cankarjevi kratki prozi. Od leta 1995 poučuje na Univerzi v Mariboru, vmes pa je bila dve leti lektorica za slovenski jezik na graški univerzi. Med drugim raziskuje književnost slovenske, avstrijske in hrvaške moderne in je avtorica številnih objav v znanstveni periodiki ter šestih monografij. Vse to napoveduje zanimivo predavanje o pesniški podobi najpomembnejšega Mariborčana.

 


HANS JOACHIM UTHKE: RISBE K AFORIZMOM GEORGA CHRISTOPHA LICHTENBERGA

22.03.24

Avtor se predstavlja z avtorskimi deli na temo aforizmov nemškega fizika, matematika, geofizika, kemika, meteorologa in aforista Georga Christopha Lichtenberga (1742–1799).

Hans Joachim Uthke iz mesta Hilden v nemški deželi Severno Porenje in Westfalija (NRW) je slovenskemu kulturnemu občinstvu že dokaj znan likovni ustvarjalec, saj je velikokrat sodeloval na likovnih kolonijah in razstavah v okviru DLUM, že lani pa je v Sloveniji razstavljal dela v značilni mešani tehniki akvarela, tuša in barvnih svinčnikov na papirju na temo lastnih aforizmov. Tokrat se predstavlja v UKM z avtorskimi deli na temo aforizmov Georga Christopha Lichtenberga (1742 – 1799), nemškega fizika, matematika, geofizika, kemika, meteorologa in hkrati še priznanega aforista, med drugim znanega po zapiskih »Odpadne knjige«. V Nemčiji celo obstaja Lichtenbergovo društvo aforistov, ki skrbi za širjenje njegovih literarnih mojstrovin. H. J. Uthke ne slika ilustracij k aforizmom, marveč so zanj le navdih za samostojne motive, dejali bi v stiliziranem, arhaičnem slogu poznega 19. stoletja, kot ga lahko zasledimo v tedanjih poljudnih publikacijah.

Kurator razstave je Mario Berdič Codella.

Na ogled od 27. marca do 4. maja 2024.

Razstavišče: Avla

 

Strani