KONTAKT


Tel.: +386 2 25 07 421
E-pošta: ill.ukm@um.si
  

 

Medknjižnična izposoja je plačljiva storitev, s katero UKM za svoje člane in za partnerske knjižnice naroča gradivo iz slovenskih in tujih knjižnic ter posreduje lastno gradivo v tiskani in elektronski obliki drugim knjižnicam.

Storitev se obračuna po veljavnem ceniku Univerzitetne knjižnice Maribor.

Izvleček iz cenika:

Gradivo iz slovenskih knjižnic:
knjiga: 9,00 EUR; 
članek (do 20 str.): 3,00 EUR (oz. cena dobavitelja).

Gradivo iz tujine:
knjiga: 20,00 EUR (ob višji ceni kontaktiramo uporabnika),
članek (do 10 strani): 9,00 EUR (oz. cena dobavitelja). 

Priprava članka iz gradiva UKM:
3,00 EUR (do 20 str. + vsaka naslednja stran 0,06 EUR).


Posamezniki, ki niste člani naše knjižnice in potrebujete naše gradivo, se obrnite na knjižnico, katere član ste. Ta nam bo v vašem imenu posredovala naročilo in odgovorili bomo v skladu s svojimi zmožnostmi. Storitev medknjižnične izposoje boste poravnali po ceniku svoje domače knjižnice.


 • gradivo lahko naročite preko spletne naročilnice, po elektronski pošti, osebno v knjižnici ali preko spletnih aplikacij (Moja knjižnica, UM:NIK);
 • naročamo samo gradivo, ki ga ni v fondu UKM, izjemoma pa tudi gradivo, ki sicer je v fondu UKM, a je trenutno izposojeno;
 • periodičnih publikacij ne posredujemo - možen je nakup posameznih člankov;
 • naročilo mora vsebovati podatke o naročniku (priimek in ime, kontaktni podatki in številka članske izkaznice UKM) ter čim več bibliografskih podatkov o naročenem gradivu;
 • rok dobave je predvidoma 2 dni za dobavo iz slovenskih knjižnic in 10-14 dni za dobavo iz tujine; 
 • rok izposoje določi knjižnica dobaviteljica in se načeloma ne podaljšuje;
 • !preklic ni možen za naročila, poslana v tujino in za gradivo, ki je že v procesu pošiljanja!;
 • če uporabnik gradiva ne prevzame, ni oproščen plačila stroškov;
 • član ima lahko hkrati izposojenih 5 enot gradiva iz drugih knjižnic;
 • uporabnik je dolžan upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah;
 • stroške medknjižnične izposoje uporabnik poravna na izposoji UKM ob prevzemu gradiva. Plačilo je možno tudi z obrazcem UPN ali preko spletne banke;
 • knjižnica si pridržuje pravico do omejitev knjižnične in medknjižnične izposoje v primeru neupoštevanja izposojevalnega roka ali drugih pogojev izposoje;
 • UKM za potrebe drugih knjižnic posreduje tudi lastno gradivo - naročilo je možno oddati na: ill.ukm@um.si;
 • slovenskim knjižnicam izstavimo e-račun, s tujimi knjižnicami poslujemo z IFLA vavčerji;
 • za potrebe drugih pravnih oseb posredujemo gradivo na osnovi celoletne ali enkratne naročilnice, kjer mora biti navedena vsaj ena kontaktna oseba za sodelovanje z UKM.