V Univerzitetno knjižnico Maribor se lahko včlanijo državljani Republike Slovenije in tuji državljani, stari nad 15 let

Tuji državljani se lahko vpišejo z jamstvom polnoletnega poroka, ki mora biti sam član knjižnice in slovenski državljan ali z jamstvom slovenske ustanove z javno listino. Poroka ne potrebujejo tuji državljani:

 • ki so študenti Univerze v Mariboru,
 • študenti drugih visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji, ki to izkažejo z ustreznim dokumentom,
 • ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Slovenij in to izkažejo z ustreznim dokumentom (izkaznico dovoljenja za prebivanje, prijava stalnega prebivališča).

Vpis v Univerzitetno knjižnico Maribor lahko opravite ves čas odprtosti knjižnice v izposoji v 1. nadstropju ali prek spleta

Z vpisom v UKM postanete član in lahko koristite storitve vseh knjižnic Univerze v Mariboru.


Za vpis potrebujete:

 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje),
 • člani nad 18 let starosti ob vpisu plačate še članarino (glej cenik).

 

Poleg navedenega potrebujete za vpis:

 • študenti UM študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu (članarino ste poravnali ob vpisu na fakulteto UM),
 • študenti drugih visokošolskih zavodov študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu (ob vpisu plačate članarino po ceniku),
 • dijaki dijaško izkaznico ali potrdilo o vpisu (do 18. leta ste članarine oproščeni),
 • upokojenci ustrezno dokazilo o statusu upokojenca (ob vpisu plačate članarino po ceniku),
 • brezposelne in nezaposlene osebe potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje (članarine ste oproščeni),
 • prejemniki denarne socialne pomoči odločbo Centra za socialno delo (članarine ste oproščeni),
 • invalidi ustrezno dokazilo o statusu invalida (članarine ste oproščeni).

Če želite naročiti izdelavo članske izkaznice, ob vpisu ali obisku knjižnice predložite še osebno fotografijo v klasični velikosti 3,5 x 4,5 cm. Izdelava se obračuna po veljavnem ceniku. Člani sicer lahko uporabljate tudi elektronsko izkaznico v mobilni aplikaciji mCOBISS, študenti UM in drugih visokošolskih zavodov študentsko izkaznico, dijaki pa dijaško izkaznico.


Spletni vpis

Univerzitetna knjižnica Maribor nudi vsem kategorijam članov tudi vpis s spletnim obrazcem in spletnim plačilom članarine. V spletni obrazec, do katerega dostopate preko spletne strani COBISS+, vnesete svoje osebne podatke, kot so navedeni na vašem osebnem dokumentu.
Iz spustnega seznama izberite in potrdite Univerzitetno knjižnico Maribor.

Potek vpisa na spletu

Izberite ustrezno možnost vpisa – (1) s študentsko identiteto (samo študenti Univerze v Mariboru) ali (2) preko vpisnega obrazca (ostale kategorije članov).

Potek vpisa na spletu

Če se vpisujete prek spletnega obrazca, tega izpolnitepotrdite, da se strinjate s Pogoji uporabe ter poravnajte letno članarino preko sistema spletnih plačil UJP (plačilne in kreditne kartice, mobilna telefonija, spletne banke).

Članarina pri spletnem vpisu se obračuna po veljavnem ceniku.

Izjeme:

 • študenti Univerze v Mariboru ste ob vpisu na fakulteto plačali prispevek za uporabo knjižničnih storitev,
 • zaposleni na Univerzi v Mariboru ste plačila članarine oproščeni.

Brezposelne in nezaposlene osebe, prejemniki socialne pomoči, invalidi in dijaki do dopolnjenega 18. leta starosti lahko oprostitev plačila članarine uveljavljajo samo ob osebnem vpisu v knjižnico oz. s posredovanjem ustreznih dokazil. Osebni vpis v knjižnici opravijo tudi osebe, ki se vpisujejo za 3 mesece.

Članarino lahko čez 12 mesecev ponovno poravnate preko storitve Moja knjižnica in si tako podaljšate članstvo.
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja UKM

Dobrodošli v Univerzitetni knjižnici Maribor!