V UM, Univerzitetni knjižnici Maribor (v nadaljevanju UKM) kot upravljavec skrbno varujemo osebne podatke ter spoštujemo evropske in slovenske veljavne predpise ter mednarodne standarde. UKM  zbrane podatke hrani in uporablja samo toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca:
Doc. dr. Miha Dvojmoč
Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
Kotnikova 8, 1000  Ljubljana
dpo@um.si


Kaj so osebni podatki?

Osebni podatek je katerikoli podatek v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, kot na primer: ime in priimek, domači naslov, lokacija (telefon lahko oddaja lokacijo), spletni identifikator (IP naslov), elektronski naslov, telefonska številka ipd.

Kaj pomeni obdelava osebnih podatkov in kdaj se osebni podatki lahko obdelujejo?

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če tako določa zakon, ali če je podana ustrezna podlaga (soglasje posameznika, pogodba, opravljanje nalog v javnem interesu…).

Kakšne so pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov?

Več o pravicah posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov najdete v rubriki – Pravice posameznikov.