Časopis za zgodovino in narodopisje

Časopis za zgodovino in narodopisje od leta 1904-2005 (pdf) je dosegljiv na portalu Sistory. Od leta 2006 dalje je na voljo v polnem besedilu in s slikovnim materialom na spletni strani revije.

ArhivNaslovnica časopisaNaslovnica časopisaNaslovnica časopisa Naslovnica časopisaNaslovnica časopisaNaslovnica časopisa


Impressum
 

Časopis za zgodovino in narodopisje
Review for History and Ethnography

Izdajata
Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo v Mariboru

ISSN 0590-5966 (tiskana verzija)

Glavna in odgovorna urednica
Chief and Resposible Editor

 • Dr. Vlasta Stavbar
  Univerza v Mariboru
  Univerzitetna knjižnica Maribor
  Gospejna 10
  SI - 2000 Maribor
  vlasta.stavbar@um.si


 Uredniški odbor
Editorial board ČZN

 • Izr. prof. Darko Darovec
 • Doc. dr. Jerneja Ferlež
 • Miroslava Grašič, prof.
 • Doc. dr. Andrej Hozjan
 • Red. prof. dr. Marko Jesenšek
 • Doc. dr. Janez Marolt
 • Red. prof. dr. Franc Rozman
 • Dr. Vlasta Stavbar
 • Doc. dr. Igor Žiberna
 • Dr. Marjan Žnidarič
 • Mag. dr. Theodor Domej, Avstrija
 • Prof. dr. Dragutin Feletar, Hrvaška
 • Dr. Peter Wiesflecker, Avstrija