• Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je strokovno in posvetovalno telo, ki odloča o strokovnih zadevah na področju knjižnične dejavnosti ter obravnava in posreduje mnenja o vseh strokovnih vprašanjih s področja delovanja in razvoja knjižnic. Njegovi člani so predstavniki vseh vrst knjižnic, njihovih združenj in financerjev.
  Predsednica za obdobje 2013–2018 je Melita Ambrožič, pomočnica ravnateljice v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), članica na predlog Univerze v Mariboru pa dr. Zdenka Petermanec, ravnateljica UKM.
  Na tej strani vas bomo seznanjali z odprtimi strokovnimi vprašanji in vas prosimo, da nam posredujete svoja mnenja o njih na naslov zdenka.petermanec@um.si.
 • Spletni dnevnik Društva bibliotekarjev Maribor
  DRUBIMA
 • Spletni dnevnik za bibliografije
  BiblioUM
 • Spletni dnevnik o stvareh, ki zanimajo knjižničarje
  Biblioblog