KONTAKT

Bernarda Korez
Tel.: 02 25 07 447
bibliografije.ukm@um.si

Dosegljiva vsak delovni dan
od 8.00 do 14.30,
v torek od 8.00 do 17.00


Univerzitetna knjižnica Maribor opravlja vnos bibliografskih enot za potrebe osebnih bibliografij tudi osebam, ki niso zaposlene na Univerzi v Mariboru po ceniku UKM. Povprečno se v eni uri opravi biografski opis za 2–3 bibliografske enote. Bibliografija se izdeluje samo na podlagi primarnih dokumentov in ne fotokopij. Razvrstitev bibliografskih enot se izvaja v skladu s Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Avtorji sami določijo tipologijo ter so tudi odgovorni za pravilno razvrstitev enot po tipologiji.


Podatki, ki jih morajo avtorji oddati za vnos bibliografij, so:

1. Osebni podatki zaradi vnosa v normativno bazo podatkov avtorjev CONOR:

 • polno ime in priimek vseh avtorjev (tudi soavtorjev);
 • rojstni datum vseh avtorjev (tudi soavtorjev);
 • formalna izobrazba ter vsa (strokovna in ljubiteljska) področja delovanja avtorjev in
 • kontaktni podatki avtorjev (telefonska številka, elektronski naslov).

2. Izvirno gradivo (originali), v katerem so objavljeni prispevki avtorjev, in sicer pri:

 • monografijah celotno monografijo (priročnik, knjigo, učbenik …);
 • člankih celoten izvod revije, v kateri je članek objavljen (razen če so v zaglavju članka navedeni podatki o štetju revije);
 • prispevkih v zbornikih celoten zbornik, v katerem je posamezen prispevek objavljen;
  izvedenih delih potrdilo (vabilo, katalog) s polnimi podatki (naslov izvedenega dela,
  avtorji izvedenega dela, kraj, točen datum, organizator) in
 • spletnih virih spletno povezavo (link) na vir.

Po vnaprejšnjem dogovoru z bibliografom se lahko gradivo za vnos v COBISS odda tudi v računalniški obliki pdf.


Podatki o financiranju objave, ki jih morajo avtorji oddati za vnos bibliografij, so:

1. Podatki o financiranju objave

Kadar je objava nastala s pomočjo projektnih sredstev, potrebujemo za vnos še naslednje podatke:

 • financer
 • program financiranja
 • ime projekta
 • akronim projekta
 • številka projekta

2. Če so za objavi nastali stroški objave v odprtem dostopu (APC, BPC, CPC…) pa še:

 • strošek objave z računa založnika
 • založnika
 • dejanski strošek objave z DDV
 • plačnik

Vprašanja, informacije, oddaja gradiva: bibliografije.ukm@um.si

Uporabniki, ki imajo šifro raziskovalca iz uradne evidence ARRS ali evidenčno šifro, ki jo na željo avtorja dodeli IZUM, si lahko izpišejo osebno bibliografijo sami. Drugim lahko izpis izdelamo v knjižnici.


Koristne povezave

 1. Bibliografija raziskovalcev na UM
 2. SICRIS
 3. Osebne bibliografije
 4. Institut informacijskih znanosti IZUM
 5. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS
 6. Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i)
 7. Faktor vpliva (JCR)
 8. Faktor vpliva (SNIP)
 9. Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo št. 4)
 10. Web of Science
 11. Scopus