Enota za domoznanstvo


KONTAKTI
 

dr. Vlasta Stavbar, vodja
Tel.: (02) 25 07 434
E-pošta: vlasta.stavbar@um.si

Valerija Stopar
Tel.: (02) 25 07 436
E-pošta: valerija.stopar@um.si

Gabrijela Kolbič
Tel.: (02) 25 07 450
E-pošta: gabrijela.kolbic@um.si

Dejan Kac
Tel.: (02) 25 07 437
E-pošta: dejan.kac@um.si

dr. Karmen Salmič Kovačič
Tel.: (02) 25 07 472
E-pošta: karmen.salmic@um.si


 

Enota za domoznanstvo in posebne zbirke UKM zbira, hrani in vsebinsko obdeluje gradivo z območja Maribora in severovzhodne Slovenije. Iz svojih katalogov, klasičnih in računalniških, uporabnikom nudi informacije iz različnih strok, o dogajanjih in posameznikih, ki so kakor koli v zgodovini ali danes povezani z omenjeno regijo.


Uporabnikom Enote za domoznanstvo in posebne zbirke je na voljo več vrst katalogov s skupaj približno 815.000 zapisi.

Katalogi in vsebina:

 • listkovni katalog gradiva iz starejših periodik za Maribor in Štajersko ter bibliografski katalog (Dornikova kartoteka) 1850–1945 (140.000 zapisov) v prostorih Enote za domoznanstvo;
 • listkovni katalog iz starejših periodik za Maribor in severovzhodno Slovenijo 1968–1986 (190.000 zapisov) v prostorih Enote za domoznanstvo;
 • katalog gradiva iz časnika Marburger Zeitung 1862–1945 na mikrofilmih in v listkovni obliki (300.000 zapisov), dostopen v repozitoriju UKM;
 • računalniški katalog za obdobje 1986–2000 – separatna baza Cobiss/Opac DOM/UKM– Domoznanstvo UKM (136.000 zapisov).

Domoznanska bibliografska baza podatkov vsebuje bibliografske zapise o domoznanskem gradivu iz obdobja od 1945 do 1963 ter od 1986 do 2000. Zajeti so pretežno članki iz časopisov, časnikov, glasil, biltenov in zbornikov, monografije in druge publikacije, ki so bibliografsko in vsebinsko obdelani. Vsebinska klasifikacija zapisov je narejena po posebnem hierarhičnem geselskem sistemu (tezavru), ki vsebuje geografska, vsebinska in biografska gesla.

 • Računalniški katalog iz tekoče slovenske periodike za Maribor za obdobje 2000– Cobiss/Opac, UKM, gradivo članki (avgust 2013 49.300 zapisov), ki se dnevno dopoljnjuje.

Zbirka drobnih tiskov:

 • abecedni imenski (AIK) katalog za celotno zbirko in vse vrste gradiv;
 • predmetni katalog drobnih tiskov;
 • predmetni katalog slikovnega gradiva.

Gradivo, ki je v Zbirko drobnih tiskov uvrščeno po letu 2000, je v celoti najdljivo v računalniškem katalogu Cobiss/Opac, UKM.


Kartografska zbirka:

 • abecedni imenski (AIK) katalog za celotno zbirko in vse vrste gradiva;
 • katalog atlasov;
 • vsebinski katalog;
 • predmetni katalog.

Novejše gradivo je najdljivo v računalniškem katalogu Cobiss/Opac, UKM.


Tako imenovana domoznanska dokumentacija je bogat vir podatkov in informacij ter velika pomoč številnim raziskovalcem, dijakom, študentom, profesorjem oziroma vsem, ki jih Maribor in severovzhodna Slovenija kakor koli zanimata. Poleg informacij iz časopisja in literature lahko uporabniki raziskujejo tudi rokopisno gradivo, drobne tiske in razglednice ter fotografije in muzikalije.