Koliko izvodov gradiva imam lahko naenkrat izposojenih?
Hkrati imate lahko izposojenih 8 enot publikacij.

Kaj pomeni, če je gradivo v pripravi / v obdelavi? Ali ga lahko rezerviram?
Gradivo ima status "v pripravi – v obdelavi", ko je še v postopku obdelave oz. redakcije. Če ga rezervirate, bo obdelano prednostno. Rezervirate ga pri informatorju.

Kaj pomeni rimska II, III, IV pred signaturo?
Rimske številke pred signaturo označujejo velikost gradiva. Na policah si sledijo v naslednjem vrstnem redu: IV, III, II, nato pa sledijo knjige manjšega formata, ki niso označene z rimskimi številkami.

Kaj se zgodi, če izgubim izkaznico?
Članu se izda izkaznica z novo številko po veljavnem ceniku. Izgubo izkaznice nemudoma sporočite v Izposojevalno službo UKM (tel. št. (02) 25 07 429, (02) 25 07 430).

Kaj naj storim, če izgubim izposojeno gradivo?
Izposojeno gradivo je treba nadomestiti z identičnim ali plačati stroške za nakup novega gradiva in stroške obdelave gradiva.
Za poškodovano gradivo knjižnica zaračuna stroške odškodnine.

Kje najdem informacije o Mariboru?
Če potrebujete informacije o znanih osebnostih, društvih, znamenitostih, dogodkih …, ki se nanašajo na Maribor oz. severovzhodno Slovenijo, dobite pomoč pri iskanju v Enoti za domoznanstvo.

Kaj potrebujem za CIP?
Za izdelavo kataložnega zapisa o publikaciji potrebujete zadnji korekturni izvod, notranjo naslovno stran, ostale prednje strani, kazala, kolofon.

Kako dostopam do el. podatkovnih zbirk UKM?
Domača stran UKM ponuja storitev Elektronski viri, do katerih lahko dostopate prek računalnikov v Časopisni čitalnici. Dostop z oddaljenih lokacij je omogočen študentom in zaposlenim na Univerzi v Mariboru, ki so aktivni člani knjižnic UM. Za to potrebujete številko članske izkaznice knjižnice UM in geslo.

Kdo vse se lahko včlani v UKM?
V UKM se lahko včlanijo državljani RS, stari nad 15 let (za točnost podatkov pri uporabnikih do 18. leta jamčijo starši ali skrbniki), tuji državljani (v nekaterih primerih s porokom). Člani knjižnice so lahko tudi pravne osebe, ki so uporabniki medknjižnične izposoje.

Ali moram priti nujno v knjižnico, če potrebujem kratko informacijo ali odgovor na določeno vprašanje?
Lahko pokličete informatorja UKM (tel. št.: (02) 25 07 431), lahko pa uporabite servis Vprašaj knjižničarja, kjer boste dobili odgovor na vaše vprašanje oz. boste napoteni na ustrezne vire.

Ali si lahko knjigo, ki ima oznako »Za čitalnico«, vsaj preslikam?
Gradivo je mogoče preslikati v preslikovalnici Sončna pot, ki je v prostorih knjižnice, pod pogojem, da gre za zasebno uporabo fizične osebe ter da primerki niso dostopni javnosti. Ni pa dovoljeno reproduciranje v obsegu celotne knjige, za kar se smatra več kot 70 % oštevilčenih strani knjige. V obsegu celotne knjige je delo mogoče reproducirati le, če je njegova naklada izčrpana že najmanj dve leti, če gre za privatno rabo in če gre za fizično osebo.
Reproduciranje grafičnih izdaj glasbenih del, baz podatkov in računalniških programov ni dovoljeno.
Preslikovanje se lahko v primeru dragocenega ali poškodovanega knjižničnega gradiva tudi zavrne.

Ali knjižnica izposoja video in zvočne posnetke?
UKM v prvi vrsti hrani gradivo za študijske in raziskovalne namene, zato ima večji del tega gradiva oznako »Za čitalnico«. Uporabniki lahko gradivo uporabljajo v celicah (3. nad.). Gradivo z oznako K7, ki je v prostoru Glasbene in filmske zbirke, je za uporabo v popoldanskem času treba rezervirati do 15. ure na tel. št. (02) 25 07 472. Gradivo, ki ga za študijske namene dokupujemo v več izvodih, izposojamo tudi na dom.

Kako je z izposojo gradiva za otroke in mladino?
Za izposojo gradiva za otroke in mladino priporočamo obisk splošnih knjižnic, ker ga v UKM v skladu s poslanstvom knjižnice zbiramo izključno v študijske namene.

Kaj je ISBN, ISSN?
ISBN (International Standard Book Number) je enkratna številka za en sam naslov in za eno samo nespremenjeno izdajo istega založnika.
ISSN (International Standars Serial Number) je standardizirana mednarodna oznaka, ki omogoča identifikacijo katere koli serijske publikacije, ne glede na to, kje izhaja.
Za uporabnike sta številki uporabni zlasti pri iskanju gradiva.

Kako poiščem članek v določeni reviji?
Za uspešno iskanje je najprej potrebno izbrati vzajemni katalog (COBIB.SI).
Če poznamo naslov članka:
Izberemo vzajemno bazo podatkov, vtipkamo naslov članka ter si po izpisu zapomnimo podatke o reviji, v kateri je članek objavljen. Te podatke najdemo pod alinejo »V publikaciji« oz. »V«, kjer najdemo podatke o naslovu revije, ISSN-številki, letniku, številki, letu ter straneh, kjer je članek objavljen. Na dnu zapisa izberemo povezavo na izbrano revijo (»Glej publikacijo«), v »Zaloga po knjižnicah« izberemo ustrezno knjižnico, z možnostjo »Pregled letnikov« pa preverimo, ali knjižnica vsebuje letnik oz. številko revije, v kateri je objavljen želeni članek. Če knjižnica številko ima, si zapišemo le še postavitev oz. signaturo in revijo naročimo v Časopisni čitalnici.
Če ne poznamo konkretnih podatkov o članku, poznamo pa revijo:
Izberemo vzajemni katalog, ukazno iskanje, ter pričnemo iskanje z uporabo ustreznih iskalnih predpon. Če iščemo znotraj neke revije, potrebujemo ISSN-številko, ki jo najdemo tako, da po naslovu poiščemo revijo ter si izpišemo njeno ISSN-številko. Potem lahko iščemo znotraj revije. Npr. če iščemo članke o manjšinah v reviji Gea, vpišemo:
SN=0353-782X (SN=ISSN pri članku) and KW=manjšine* (KW=ključne besede)
OPAC uporabniku ponuja možnosti »Pregled predpon in pripon« ter »Tehnike iskanja«, kjer si lahko ogledate seznam vseh iskalnih predpon/pripon ter primere iskanja v vseh 3 načinih.
Po izpisu vseh zadetkov je postopek enak, kot če bi iskali konkreten članek.

Ali lahko v UKM uporabljam brezžični internet?
Da. V Univerzitetni knjižnici so uporabnikom na voljo omrežje Eduroam, omrežje Libroam in WiGuestUKM.

Eduroam:
Uporabniški račun in geslo upravičencu dodeli njegova matična organizacija (organizacija, kjer se upravičenec šola ali pa je zaposlen). Potrebni sta ustrezna strojna (prenosne računalniške naprave, dlančniki, mobilniki) in programska oprema (namestitev odjemalca).

Navodila za povezavo:
http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/eduroam/navodila-za-povezavo.html

Prenos certifikata na telefon:
http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/eduroam/navodila-za-povezavo/prenos-certifikata-na-telefon.html

Libroam:
Libroam predstavlja sistem gostovanja v brezžičnih omrežjih, ki so vzpostavljena v slovenskih knjižnicah. Gostovanje preko omrežja Libroam je možno v omrežjih vseh tistih slovenskih knjižnic, ki takšno gostovanje omogočajo.

Za uporabo omrežja Libroam sta potrebni ustrezna strojna (prenosne računalniške naprave, dlančniki, mobilniki) in programska oprema (namestitev odjemalca).

Uporabniško ime: UKM.nnnnnnn@libroam.si, pri čemer je nnnnnnn številka s članske izkaznice in mora vsebovati 7 znakov (v primeru krajše vpisne številke spredaj dodate ničle).

Geslo: Enako kot se uporablja v storitvi Moja knjižnica. Če gesla še nimate, se oglasite pri izposojevalnem pultu. V sistemu Libroam bo začelo delovati takoj.

Kaj pomeni rdeča pika na gradivu?
Rdeča pika na nalepki na hrbtni strani gradiva pomeni, da si lahko to gradivo izposodite samo za 14 dni. Običajno se taka oznaka nahaja na gradivu, kot je leposlovje.