KONTAKT
 

Boža Janžekovič
Tel.: (02) 25 07 441
E-mail: boza.janzekovic@um.si  

Dosegljiva vsak delovni dan, razen sobote, od 8.00 do 14.30
oz. po dogovoru

Odprtost zbirke
vsak delovni dan od 8.00 do 19.00,
v soboto od 9.00 do 13.00

 


Zbirko modelov organov človeškega telesa sestavljajo modeli posameznih organov človeškega telesa, izdelani iz umetne snovi v naravni ali povečani velikosti. V zbirki je 31 modelov. Vsi so sestavljeni iz manjših delov in jih je možno sestavljati in razstavljati, da je nazorneje prikazana struktura posameznega organa. Vsak model je dopolnjen s seznamom imen anatomskih struktur v strokovni terminologiji in v različnih tujih jezikih. Zbirko postopoma obnavljamo. V letu 2012 smo zbirko dopolnili z novim skeletom. 2013 pa smo dokupili dvojnice petih modelov.


Zbirka modelov organov


Zbirka je namenjena uporabnikom, ki jih zanima anatomija človeškega telesa. Zbirka modelov organov človeškega telesa je hranjena in dostopna v Študijski sobi za anatomijo, ki je v drugem nadstropju knjižnice. Zbirko modelov organov človeškega telesa v študijski sobi dopolnjuje priročna zbirka učbenikov, atlasov in priročnikov za študij anatomije človeka. Uporaba zbirke je možna le v Študijski sobi za anatomijo. Študijsko sobo lahko uporablja posameznik ali skupina največ štirih uporabnikov. Za uporabo študijske sobe in s tem zbirke modelov organov se uporabniki dogovorijo z nadzornikom prostega pristopa ali s strokovno referentko. Uporabniki si sami poiščejo podatke (ime modela in signaturo) o modelu, ki ga bodo potrebovali za študij. Podatki so dostopni v lokalnem katalogu UKM COBISS+ in v Katalogu modelov organov človeškega telesa. Za dodatna pojasnila in morebitno pomoč se dogovorite s strokovno referentko.

Katalog v PDF obliki