Prilagoditve knjižničnih storitev za uporabnike s posebnimi potrebami

Za pomoč pri iskanju gradiva se lahko oglasite na izposoji v 1. nadstropju in pri nadzornikih prostega pristopa v 2. in 3. nadstropju. Študentovemu asistentu je dovoljena izposoja knjižničnega gradiva na podlagi izpolnjenega spletnega pooblastila in predloženega osebnega dokumenta.

Knjižnično gradivo vam lahko pošljemo na dom:

Knjige lahko prevzamete tudi v ČUKomatu.


Gibalno ovirani:

  • ob prihodu v knjižnico vprašajte za pomoč vratarja ali se orientirajte s smerokazi v avli.

Dovoljen je vstop s psom pomočnikom.


Slepi in slabovidni:

  • v zgornjem desnem kotu najdete ikono za prilagoditve pri branju,
  • pri dvigalih v posameznem nadstropju so napisi v brajici,
  • na izposoji v 1. nadstropju dobite lupo za povečavo in barvno podlago,
  • v 2. nadstropju lahko skenirate besedila s skenerjem Bookeye (USB-ključ prinesite s seboj).

Dovoljen je vstop s psom pomočnikom.


Gluhi in naglušni:

  • v Glazerjevi dvorani je za spremljanje prireditev na voljo indukcijska zanka,
  • pri posredovanju knjižničnih informacij pa po predhodni najavi tolmač z Zavoda za združenje tolmačev.