KONTAKT
 

Odprtost zbirke
vsak delovni dan od 8.00 do 15.00,
ob sredah do 17.00

Gabrijela Kolbič
Tel.: (02) 25 07 450
E-pošta: gabrijela.kolbic@um.si  

Dosegljiva:
vsak delovni dan od 8.00 do 14.30
ob sredah do 17.00,
oz. po dogovoru

 

Zbirka drobnih tiskov predstavlja posebno zbirko netipičnega knjižničnega gradiva tako po vsebini kot po vrsti gradiva in obliki. Gre za gradivo, ki ni običajno za tip univerzitetnih knjižnic, a se v UKM sistematično in strokovno zbira, obdeluje in hrani že desetletja.

Gradivo, uvrščeno v zbirko, ponuja odsev prostora in časa, v katerem nastaja. Oblikovno in vsebinsko je produkt sedanje družbe in je tako gradivo, ki se izrazito hitro odziva na dogajanje in spremembe v poslovnem in družbenem okolju. S svojo vizualno podobo in grafičnimi rešitvami, predvsem pa s svojo  sporočilnostjo izrazito označuje dobo, v kateri nastaja. Zato bo tovrstno gradivo tudi v prihodnje pomemben dokument časa ter pomemben zgodovinski in etnološki vir za proučevanje političnega, družbenega, gospodarskega in kulturnega dogajanja ter vsakdanjega življenja.


Iskanje gradiva

Gradivo, ki se uvršča v zbirko po letu 1998, je tako v celoti najdljivo v OPAC-u. Za iskanje starejših enot so v matičnem prostoru zbirke na voljo listkovni katalogi: abecedni imenski (AIK) katalog za celotno zbirko in dva ločena abecedna stvarna kataloga: predmetni katalog drobnih tiskov in predmetni katalog slikovnega gradiva.


Posredovanje gradiva

Posredovanje ter vpogled je možen izključno v prostorih zbirke in ob posredovanju strokovne referentke.


Dostopnost gradiva

Gradivo ima v celoti status ZA ČITALNICO.


Gradivo zajema po vrsti gradiva naslednje:

  • drobne tiske (vabila, obvestila, letaki, plakati, zgibanke itd.);
  • razglednice in fotografije (manjšega formata);
  • slikovno gradivo in fotografije (večjega formata);
  • čestitke (voščilnice);
  • lepake (plakate); 
  • PKG (posebno knjižnično gradivo – zbirni obvezni izvodi tiskov).

Zgodovina

Zametki formiranja samostojne zbirke po vsebini in obliki posebnega knjižničnega gradiva segajo v sam začetek nastanka knjižnice in še v okvir Zgodovinskega društva. Samostojno opredelitev “manjše tiskovine in fotografije” zasledimo že leta 1928, nedvomno pa se je tovrstno gradivo zbiralo tudi že pred tem. Sistematično in s samostojnimi matičnimi katalogi pa zbirka deluje od 60. let prejšnjega stoletja. Klasični listkovni katalogi zbirke so se dopolnjevali vse do leta 1998, po tem letu pa je obdelava gradiva v celoti prešla na računalniško podprt vzajemni katalog COBIB.


Koristne povezave


Risba MariboraRisba MariboraRisba MariboraRisba MariboraRisba MariboraRazglednica Maribora