Strategija 2021 – 2025 od nas pričakuje hiter, dinamičen in ustvarjalen odziv na spremembe. Te niso le odraz razvoja informacijske tehnologije in sprememb v sodobni družbi, temveč tudi odraz nepričakovanih epidemioloških razmer, v katerih živimo že več kot leto dni. Vse to narekuje nove pristope k strokovnim rešitvam. Knjižnice že od nekdaj zagovarjamo vrednote, kot so sodelovanje, povezovanje, širjenje in deljenje znanja z drugimi, spoštovanje drugačnosti in različnosti … Od nas zahtevajo odzivnost, ustvarjalnost, inovativnost in tudi drznost. Knjižnice smo prostor svobodnega pretoka znanja. Odprtost in deljenje znanja v analognem in digitalnem svetu sta tisti, ki jima sledimo in ju uvajamo na vsa področja našega delovanja. V središču naše pozornosti je uporabnik. Spoznanje, da oddaljenost ni nujno povezana z odmaknjenostjo, temveč zbližuje na drugačen način, nam nalaga nov izziv vzpostaviti ustvarjalen odnos z uporabniki tudi na daljavo. Zato postavljamo pomen uporabnika in uporabniško izkušnjo v središče oblikovanja storitev. Razširili bomo nabor po meri uporabnikov oblikovanih storitev, se jim približali v navideznem svetu, jim olajšali izobraževanje in raziskovanje, jim ponudili ustvarjalen fizični prostor ter jim popestrili prosti čas. Danes veliko razmišljamo o drugačnem knjižničarstvu - družbeno odgovornem, participatornem, trajnostnem, angažiranem ali kritičnem. To so koncepti, ki že sami po sebi spodbujajo napredek, premišljeni in načrtovani pa krepijo in plemenitijo posameznika in skupnost ter lahko pomembno vplivajo na družbo. Pri snovanju strategije 2021  ̶  2025 smo si zastavljali različna vprašanja, npr. ali poznamo navade uporabnikov, kaj potrebujejo in kaj od knjižnice pričakujejo; kako lahko knjižnica učinkovito podpira študente, visokošolske učitelje, raziskovalce, občane; kako smo umeščeni v izobraževalni in raziskovalni sistem nasploh; kako lahko najbolje pomagamo raziskovalcem v odprtem znanstvenem okolju; kako uporabnika/študenta usmerjati v kritično mislečega, ustvarjalnega posameznika; ali lahko knjižnica postane inovativno mesto za eksperimentiranje in izmenjavo znanja, za sproščeno druženje in ustvarjalno učenje; smo lahko še aktivnejši partner v mestu in regiji, v slovenskem in mednarodnem prostoru; kaj lahko še izboljšamo v univerzitetnem delovanju in življenju; kje so sinergije akademskega okolja s knjižničarstvom; kako še bolje nagovoriti občana, da bo ponotranjil »svojo« knjižnico in nazadnje tudi, ali organizacijska struktura knjižnice/knjižničnega sistema univerze optimalno podpira uresničitev njenih strateških ciljev? Razmišljali smo o študiji uporabnikov, o podpori, učenju, poučevanju in raziskovanju, o razvoju knjižničnih zbirk, o pisni kulturni in znanstveni dediščini in o digitalizaciji le-te, o komuniciranju s ciljnimi skupinami uporabnikov in o pomembni podstati, to je o organizaciji knjižničarstva na Univerzi v Mariboru, ter o kadrih v knjižnici in o njihovih kompetencah za prihodnost.

Strategijo razvoja Univerzitetne knjižnice Maribor si lahko preberete na spletni povezavi:
pODPRImo USTVARJALNOST
Priloga

Strategija razvoja Univerzitetne knjižnice Maribor za obdobje 2015 — 2020 na spletni povezavi:
dokument