Rodil se je 27. septembra 1919 v Cirkulanah. Nižjo gimnazijo je obiskoval na Ptuju in nato šolanje nadaljeval na učiteljišču v Ljubljani, kjer je leta 1940 maturiral. Od leta 1941 je sodeloval v Osvobodilni fronti in se udeležil narodnoosvobodilnega boja. Po vojni, v obdobju od 1945 do 1959, je opravljal različne družbenopolitične funkcije v raznih krajih (šolski nadzornik, načelnik za prosveto, referent za šolstvo pri CK KPS).

Leta 1952 je na ljubljanski naravoslovni fakulteti ob delu diplomiral iz geografije in se na Ptuju zaposlil kot profesor, kasneje ravnatelj ptujske gimnazije. Leta 1958 je postal načelnik oddelka za kulturo in prosveto mariborskega okraja. Naslednje leto je bil imenovan za tajnika komisije za pripravo in organizacijo višjih in visokih šol v Mariboru ter vse od začetka sodeloval pri ustanavljanju mariborskih visokošolskih ustanov.

V obdobju od 1959 do 1979 je bil profesor geografije na mariborski Višji ekonomsko-komercialni šoli in Pedagoški akademiji. Leta 1961 je bil na ustanovni skupščini združenja izvoljen za predstojnika Združenja visokošolskih zavodov v Mariboru. Na ta položaj je bil ponovno izvoljen leta 1965, ko je bil promoviran za doktorja geografskih znanosti na ljubljanski univerzi. Bil je redni in zaslužni profesor Univerze v Mariboru, dvakrat dekan Pedagoške akademije in tri mandate predsednik Združenja visokošolskih zavodov v Mariboru.

Bil je eden od pobudnikov za ustanovitev Univerze v Mariboru in v obdobju od 1975 do 1979 njen prvi rektor. Vladimir Bračič je bil trikrat tudi ljudski poslanec in med letoma 1967 in 1972 pet let član Izvršnega sveta Republike Slovenije.

V svojem raziskovalnem delu se je posvetil družbeni geografiji, še posebno problematiki manj razvitih območij severovzhodne Slovenije. Dobil je številna priznanja in nagrade, med drugim: Žagarjevo nagrado za pedagoško delo, zlato plaketo Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, red ljudske armade z zlato zvezdo za posebne zasluge, srebrno plaketo Filipove univerze v Marburgu, zlati grb mesta Maribor in 1979 visoko madžarsko odlikovanje. Umrl je 28. maja 1996 v Mariboru.
 

Nina Lončar

 

Viri: 
Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru, 1961-1971, Maribor, 1971.
Dr. Vladimir Bračič petdesetletnik, Večer, 24, št. 228, 30. september 1969, str. 3.
Znanje za napredek, Večer 39, št. 152, 2. julij 1983, str. 5.
Rojaku vinorodnih Haloz, Tednik, 9. 8. 1979, str. 5.
Forstnerič, France: Vladimir Bračič šestdesetletnik , Delo, 28. 9. 1979, str. 6.
Žnidarič, Marijan: In Memoriam, Vladimir Bračič 1919-1996, ČZN, 1996, 2, str. 151-152.
Vpliv univerze na določeno okolje je vsestranski, Večer, 31, št. 216, 17. september 1975, str. 3.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Bra%C4%8Di%C4%8D
Bračič, Vladimir
Bračič, Vladimir