Rodil se je v premožni dunajski meščanski družini. Komaj šestnajstleten se je v revolucijskem letu 1848 prostovoljno vključil v avstrijsko armado. Po vojaškem usposabljanju je bil imenovan za poročnika v artileriji, nato za nadporočnika. Bil je predavatelj v mariborski kadetnici. Kot stotnik se je poročil z ovdovelo grofico Roso von Orssich, lastnico graščine v Radvanju pri Mariboru. Na njeno željo je izstopil iz armade in se posvetil gospodarjenju  z graščino. Bil je odločen nasprotnik Slovencev. Vse bolj ga je pritegovala politika. Izvoljen je bil v mariborskem volilnem okraju, 1867 za  državnega svetnika, pa še za deželnega poslanca.Ker se je predajal drznim gospodarskim poslom, je zabredel v goljufanje z menicami. V velikem sodnem procesu je bil obsojen na pet let ječe. Ko je bil odpuščen iz kaznilnice, si je poskušal ustvariti novo eksistenco, a se mu ni posrečilo. Vse bolj je bredel v revščino, zadela ga je kap in preživljal se je z beračenjem. Zadnja leta je živel na Dunaju, kjer si je sam vzel življenje; obesil se je.

Viri: 
Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik, Obzorja, Maribor 1997, str. 356.
Von Stufe zu Stufe. V: Marburger Zeitung 1900, 22. marec, str. 4-5.
Žalosten konec. V: Novice gospodarske, obrtniške in narodne 1900, 30. marec, str.4-5.