Maksimilijan Držečnik je teologijo študiral v Mariboru in Rimu, kjer je bil 30. oktobra 1932 posvečen v duhovnika. Po posvetitvi je opravljal različne cerkvene službe. Ob začetku okupacije je bil izgnan na Hrvaško, po vojni pa je sprva prevzel vodstvo lavantinskega bogoslovja v Ljubljani in mesto predavatelja na Teološki fakulteti. Zaradi zdravstvenih težav škofa Ivana Jožefa Tomažiča ga je 15. septembra 1946 papež Pij XII. imenoval za pomožnega škofa, škofovsko posvečen je bil 15. decembra 1946 v Mariboru. Po smrti škofa Tomažiča je 1. marca 1949 postal apostolski administrator lavantinske škofije in to ostal več kot enajst let, saj je do imenovanja novega ordinarija prišlo šele 15. junija 1960, ko je papež Janez XXIII. imenoval Držečnika za lavantinskega škofa. Slovesno je bil umeščen 25. septembra 1960, škofovsko funkcijo pa je opravljal do 13. junija 1978, ko je v Ljubljani umrl. Pokopan je v mariborski stolnici.

Držečnik se je ves čas zavzemal za dialog z nevernimi in proti koncu škofovanja dosegel prve uspehe. Podobno kot predhodnika je upravljal župnije krške, sekovske in somboteljske škofije, ki so po prvi svetovni vojni pripadle Jugoslaviji, leta 1964 pa mu je uspelo, da je papež omenjene župnije priključil lavantinski škofiji, s čimer je precej olajšal pastoralno delo. Istočasno je papež lavantinsko škofijo preimenoval v mariborsko-lavantinsko. Slednja je 1968 postala del tedaj ustanovljene slovenske cerkvene pokrajine (metropolije). Držečnik si je zelo prizadeval za ureditev statusa župnije Razkrižje, ki leži v Sloveniji, a je pripadala zagrebški nadškofiji, a je bilo to vprašanje rešeno šele v času njegovega naslednika. Med škofove dosežke sodi tudi nov prevod celotnega Svetega pisma (1958), obnovitev Slomškovega dijaškega semenišča (1960), ponovna ustanovitev mariborskega bogoslovja in delna vzpostavitev teološkega študija v Mariboru (1968). V Držečnikovem času je bil končan škofijski postopek za Slomškovo beatifikacijo, spisi pa so bili predani Kongregaciji za svetnike. Skupaj z drugimi slovenskimi škofi se je udeležil tudi drugega vatikanskega koncila (1962–1965).

 

Delovanje:

1946–1960 lavantinski pomožni škof in naslovni škof dobriški,

1949–1960 apostolski administrator lavantinske škofije,

1949–1964 apostolski administrator delov krške, sekovske in somboteljske škofije v Jugoslaviji,

1960–1978 lavantinski (po 1964 mariborsko-lavantinski) škof.

 

Nagrade:

Za prispevek k izgradnji družbe je leta 1967 prejel red republike s srebrnim vencem.

 

Gabrijela Kolbič

 

 

Viri:

 • Enciklopedija Slovenije: 2: Ce-Ed, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1988, str. 393.
 • Tamara Griesser Pečar: Škof dr. Maksimilijan Držečnik. Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije, 2013, letn. 13, št. 2/3, str. 585–601.

Literatura:

 • Stane Kocutar: Vinšekov fant z Orlice postane škof: ob 40. letnici smrti mariborskega škofa dr. Maksimiljana Držečnika, Večer v nedeljo, 2018, 13. 05., str. 12–13.
 • A. Ožinger: Slomškovi nasledniki na škofijskem sedežu lavantinsko-mariborske škofije, V: Mariborska stolnica ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v Maribor, 2009, str. 125–131.
 • Ivo Žajdela: Držečnik, škof za vse čase: 40. obletnica smrti škofa dr. Maksimilijana Držečnika, Družina, 1918, 20. 05, str. 19.
 • Silvester Čuk: Škof Maksimilijan Držečnik, zvezda dobrote na nebu Slovenije. (Pričevanje). Ognjišče, 2003, št. 5, str.16–17.
 • Škof Maksimilijan Držečnik: (1903–1978): ob 100-letnici rojstva in 25-letnici smrti, Maribor: Slomškova založba, 2003. Osebnosti, (5).
 • Tamara Griesser Pečar: Škof dr. Maksimilijan Držečnik, Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, 2013, letn. 13 (št. 2/3), str. 585–601.
 • Fanika Krajnc-Vrečko: Mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik : 1903–1978 : katalog k razstavi ob 100-letnici škofovega rojstva, 2003, Teološka knjižnica.
 • Maksimilijan Držečnik – teolog in pastir koncilske prenove, Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 103–121.
 • Franc Kramberger: Dr. Maksimilijan Držečnik – angel cerkve v Mariboru, V Lipica, 1994, let. 64, str. 65–70.
 • Škof Maksimilijan Držečnik : (1903–1978) : ob 100-letnici rojstva in 25-letnici smrti. Maribor, Slomškova založba, 2003.
 • Škof Držečnik med nami. Ribnica na Pohorju: Župnija, 2003.
Maksimiljan Držečnik