Po končani gimnaziji v Celju se je vpisal na bogoslovje v Mariboru. Leta 1894 je prejel mašno posvečenje. V obdobju 1895 – 1903 je delal kot kaplan pri Sv. Magdaleni v Mariboru; od leta 1903 je bil župnik v Studenicah. Pisal je pastoralne in asketske prispevke v Voditelj v bogoslovnih vedah ter priredil novo izdajo Slomškovega Svetega opravila za šolarja.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, prva knjiga, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana 1925 – 1932, str. 91.
Voditelj v bogoslovnih vedah, Profesorji bogoslovnega učilišča, Maribor 1906, str. 114.