Osnovno šolo je obiskoval v Jarenini, nato je šolanje nadaljeval v Mariboru. Bogoslovje je študiral v Gradcu; kjer je bil 28. avgusta 1827 posvečen v duhovnika. Od 1830 do 1835 je bil katehet na glavni šoli v Mariboru. Leta 1835 se je vrnil v Jarenino, kjer je bil do smrti župnik in dekan. Vmes je leta 1851 postal v Gradcu sekovski častni kanonik. V tem času je pripomogel k temu, da je večina štajerskih Slovencev prišla v lavantinsko škofijo.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, prva knjiga, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana 1925 – 1932, str. 92.
Drobtinice za leto 1862, Učiteljem in učencom, staršem in otrokom v poduk in kratek čas, Ravnateljstvo Lavantinskega seminišča, Marburg, str. 95 – 98.
Dr. Mihael Napotnik, Govor do semeniščanov in semeniške zgodovine obris, lastna založba, Maribor, 1910, str. 101.
Voditelj v bogoslovnih vedah, profesorji bogoslovnega učilišča, Maribor, 1911, str. 223 – 231.