Gimnazijo je obiskoval v Novem mestu, Kranju in Ljubljani. Medicino je študiral v Gradcu in na Dunaju. Diplomiral je na Dunaju leta 1911. Specializacijo za kirurgijo je naredil na kliniki prof. Hochenegga na Dunaju. Leta 1913 je bil prostovoljec v srbsko-bolgarski vojni, med prvo svetovno vojno pa je bil operater na ruski in italijanski fronti. Od leta 1919 dalje je delal v mariborski bolnici. Najprej kot njen upravnik in predstojnik kirurškega oddelka, nato kot travmatolog. Bil je začetnik travmatologije na Slovenskem, tudi porodničar in ginekolog.
Leta 1929 je v Mariboru zgradil zasebni sanatorij za kirurško zdravljenje. Med leti 1932-33 je vodil kirurški oddelek Obče javne bolnice v Ljubljani. Na začetku druge svetovne vojne je bil izgnan v Srbijo. Leta 1943 se je priključil narodnoosvobodilnemu gibanju. Bil je med pobudniki ustanovitve univerze v Ljubljani.
Napisal je več strokovnih del. Velik je njegov prispevek k razvoju slovenske medicinske terminologije.
Dela:
Sanatorij v Mariboru, Gosposka 49 : lastnik primarij dr. Černič Mirko, specialist za kirurgijo, 1929?
Klinični besednjak, 1941.
Slovenska zdravstvena beseda, 1947.
Zdravstveni priročnik, 1951.
Slovenski zdravstveni besednjak, 1957.

Gabrijela Kolbič

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga, Ljubljana 1925-32
Osebnosti, od A do L, Ljubljana, 2008
Primarij dr. Mirko Černič 70-letnik, V: Večer, 24.IV 1954, str. 2.
Primarij dr. Mirko Černič (nekrolog), V: Večer, 28. VII 1956/II, str. 4.
Černičev sanatorij - izjemen zdravstveni kulturni spomenik: Borko, Elko ; Pivec, Gregor, V Naša bolnišnica : časopis Splošne bolnišnice Maribor. - Letn. 13, št. 5/6 (maj-jun. 2012), str. 50-51
Jubilej dr. Mirka Černiča: Borko, Božidar, V: Ljubljanski dnevnik. ISSN 1318-4504. - Leto 4, št. 96 (24. apr. 1954), str. 4
Bolnišnica v Mariboru že sto let slovenska : v spomin na štiri prve slovenske zdravnike pripravlja Zdravniško društvo v sodelovanju z zdravstvenimi organizacijami in društvi posebno slovesnost, ki bo v soboto, 8. junija, v prostorih UKC Maribor: Borko, El