V Mariboru je obiskoval gimnazijo (1853 – 1861) in bogoslovje. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1865. Služboval je v Gornji Polskavi, Tinju (kot kaplan), na Keblju (kot pomožni duhovnik), pri Sv. Venčeslavu (kot provizor), v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (kot kaplan), Slivnici pri Mariboru, pri Sv. Barbari v Halozah, na Ponikvi (kot provizor) in kot župnik v Framu. Leta 1896 je postal knezoškofovski duhovniški svetovalec. Od leta 1903 je bil predmestni župnik in dekan pri Sv. Magdaleni v Mariboru. Leta 1909 je bil imenovan za častnega kanonika. V Slovenskem gospodarju je objavljal članke s področja sadjarstva in vinarstva ter leta 1895 napisal Gospodarske izkušnje sadjerejske, zlasti vinogradniške. V Slovenskem prijatelju in Duhovnem pastirju je objavljal pridige. Leta 1884 je izdal Šmarnice.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, prva knjiga, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana, 1925 – 1932, str. 195.
Dr. Karol Glaser, Zgodovina slovenskega slovstva, IV. zvezek, Slovenska Matica, Ljubljana, 1898, str. 268.
Voditelj v bogoslovnih vedah, Profesorji bogoslovnega učilišča, Maribor, 1907, str. 404.
Slovenski gospodar, 20. januar 1916, str. 5.
Straža, 14. januarja 1916, str. 4, 5.
Straža 17. januarja 1916, str. 3.
Slovenski gospodar, 20. januarja 1916, str. 5.
Straža, 18. marca 1912, str. 1, 2.
Rokopisna zbirka UKM.
Gaberc, Simon