V Ljubljani je obiskoval gimnazijo in študiral filozofijo. V Gradcu naj bi končal teologijo. Leta 1801 je bil posvečen v duhovnika za sekovsko škofijo. Pri Sv. Marjeti v Selnici in v Slovenski predmestni fari v Mariboru je deloval kot kaplan. V Mariboru je bil do leta 1817 katehet in korni mojster, nato je bil do smrti župnik pri Sv. Petru pri Mariboru. Širil je kranjske knjige in zastopal idejo za enoten slovenski literarni jezik in pravopis.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, prva knjiga, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana 1925 – 1932, str. 292.
Časopis za zgodovino in narodopisje, Zgodovinsko društvo v Mariboru, Maribor 1905, str. 13.
Rokopisna zbirka UKM.