Po končani ljudski šoli pri Sv. Križu pri Ljutomeru se je vpisal na gimnazijo v Mariboru (1897 – 1905). Šolal se je tudi pri frančiškanih v Gorici, v Kamniku (1905 – 1909) in v Ljubljani. Na univerzi v Fribourgu je študiral filozofijo do leta 1914.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, prva knjiga, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana 1925 – 1932, str. 315.