Po končani gimnaziji v Ljubljani se je zaposlil pri južni železnici kot uradnik. Leta 1903 je opustil delo pisarniškega uslužbenca južne železnice in v Brežicah vstopil v frančiškanski red. Prvi letnik bogoslovja je opravil v Ljubljani, ostale v Mariboru, kjer je bil 25. julija 1906 posvečen v mašnika. Po zaključenem študiju je leta 1908 postal kaplan v Mariboru. Leta 1912 je bil prestavljen v Ljubljano za kaplana v domači župniji. Tu je ostal do leta 1916, ko je bil imenovan za predstojnika božjepotne cerkve in samostana na Brezjah. Tri leta kasneje je bil izvoljen za definitorja in magistra klerikov - novincev v Nazaretu na Štajerskem. Leta 1922 je bil izvoljen za vrhovnega predstojnika slovenske frančiškanske provincije. Svoje nabožne prispevke je objavljal v: Čas, Cvetje z vrtov Sv. Frančiška, Naš dom, Prerod in Glasnik presvetega srca Jezusovega ter izdal Premišljevanja o presvetlem srcu Jezusovem leta 1915.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana 1928, str. 336.
Slovenec, 14. februarja 1923, str. 3.
Cvetje z vrtov Sv. Frančiška, Časopis za naše verno ljudstvo zlasti za ude tretjega reda, frančiškanska provincija sv. Križa, 1. – 2. zvezek, Ljubljana 1923, str. 61 – 65.
Holeček, Mariofil Jožef