V tretjem letniku bogoslovja leta 1882 je bil posvečen v mašnika. Kot kaplan je delal v Sv. Juriju in v Braslovčah. Leta 1890 je bil imenovan za spirituala na mariborskem bogoslovnem učilišču. V tem času je objavljal članke liturgične vsebine v Voditelju v bogoslovnih vedah. Od leta 1901 pa do smrti je bil župnik in dekan v Braslovčah. Leta 1917 je bil imenovan za častnega kanonika.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski gospodar, 19. avgusta 1920, str. 3.
Slovenski biografski leksikon, 3. zvezek, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana, 1928, str. 354.
Hribernik, Jakob