Po šolanju na mariborski gimnaziji se je vpisal na bogoslovje. Leta 1904 je bil posvečen v mašnika, nato je delal kot kaplan v Št. Juriju ob južni železnici. Študij je nadaljeval na dunajski univerzi kot član Avguštineja in ga leta 1909 zaključil z doktoratom iz teologije. V Starem trgu pri Slovenj Gradcu in v Žalcu (1909 – 1911) je delal kot kaplan ter v Celju (1911 – 1914) kot nemški pridigar in katehet. Oktobra 1914 je bil vpoklican za vojnega kurata. Po vojnem ujetništvu v Italiji je bil v začetku leta 1918 izmenjan. 1. marca 1920 je postal profesor za biblijske študije starega zakona na mariborskem bogoslovju. Pod psevdonimom Paulus je prevajal iz francoskega, angleškega in španskega jezika ter objavljal svoje prispevke v Straži, Slovenskem gospodarju, Voditelju v bogoslovnih vedah in Bogoslovnem vestniku.

Nina Lončar

Viri: 
Voditelj v bogoslovnih vedah, profesorji bogoslovnega učilišča v Mariboru, Maribor, 1911, str. 97 – 111.
Bogoslovni vestnik, Bogoslovna akademija, Ljubljana, 1923, str. 97 – 116.
Slovenski biografski leksikon, 3. zvezek, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana, 1928, str. 393.
Ilustrirani Slovenec, 22. februarja 1925, str. 2.