Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani (1901 – 1909), nato je nadaljeval šolanje v Pragi (1909 – 1914). Leta 1920 je opravil inženirski diplomski izpit, nato tri leta poučeval na ljubljanski srednji tehnični šoli. Leta 1925 se je preselil v Maribor, kjer je bil vodja podjetja Accetto. Leto kasneje je ustanovil lastno podjetje, v katerem je projektiral občinski davčni urad, tri stanovanjske hiše ljubljanske mestne občine, štiri stanovanjske hiše pokojninskega zavoda, paviljon »Triglav« na ljubljanskem velesejmu, stanovanjsko hišo mestne hranilnice in prezidavo Narodnega doma v Mariboru. Skupaj z arhitektko Czeiko je izdeloval regulacijski načrt mesta Maribora.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, 3. zvezek, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana 1928, str. 396.
Jelenec, Jože