Po končani gimnaziji v Celju se je vpisal na bogoslovje v Mariboru. Tu je bil leta 1915 posvečen v mašnika. Leta 1917 je promoviral doktorat na graški univerzi s področja teologije. V obdobju 1915 – 1919 je bil kaplan v Celju in Žalcu; nato profesor moralne teologije v Mariboru. Sodeloval je pri Prosvetni zvezi in mladinskem gibanju ter pisal o kulturnih in vzgojnih vprašanjih. S tega področja je objavljal razprave in izdal: Vzor-človek ali osebnost kot ideal (1922), Ob skrivnih virih (1924), Narodni prerod (1925) in Državljanska vzgoja (1926).

Nina Lončar

Viri: 
Straža, 11. junija 1924, str. 3 -4.
Slovenski gospodar, 24. februarja 1921, str. 1.
Slovenski biografski leksikon, 3. zvezek, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana, 1928, str. 403.
Rokopisna zbirka UKM.