V Varaždinu in Mariboru je študiral bogoslovje. 23. julija 1876 je bil posvečen v mašnika. Kot kaplan je služboval pri Sv. Janžu (Št. Janžu) na Dravskem polju in v Dobrni. V slednji je bil občinski odbornik ter častni član občine in Bralnega društva. Pisal je študije o jezikoslovju, ki jih je objavljal v Slovenskem učitelju, Slovencu, Slovenskem gospodarju. Julija 1892 je postal župnik v Zrečah. Obenem je bil občinski odbornik in predsednik krajnega šolskega sveta. Leta 1907 je v Zrečah ustanovil Hranilnico in posojilnico.

Nina Lončar

 


 
Viri: 
Koledar družbe Sv. Mohorja, Družba Sv. Mohorja, Celje 1931, str. 110.
Slovenski gospodar, 15. februarja 1883, str. 53, 54.
Slovenski gospodar, 4. avgusta 1892, str. 246; 248.
Slovenski gospodar, 13. novembra 1929, str. 5, 6.
Slovenski gospodar, 22. julija 1926, str. 3, 4.
Slovenec, 13. februarja 1930, str. 3.
Slovenski gospodar, 5. aprila 1883, str. 107.
Slovenski gospodar, 19. februarja 1930, str. 3.
Rokopisna zbirka UKM.