Nikoli jim ni bilo bolje?
Zgodovina

Nikoli jim ni bilo bolje?

Katalog razstave o vsakdanjem življenju v socialistični Sloveniji.

Cobiss ID: 287837952


Ruling Russia
Zgodovina

Ruling Russia

Zimmerman, William

Cobiss ID: 89785857


Revolutionary Cuba
Zgodovina

Revolutionary Cuba

Cobiss ID: 89769729


The Spanish Civil War
Zgodovina

The Spanish Civil War

Bolloten, Burnett

cobiss ID: 89759745


Slovenska zgodovina
Zgodovina

Slovenska zgodovina

Štih, Peter, Simoniti, Vasko, Vodopivec, Peter

Slovenska zgodovina je popotovanje po zgodovini ljudi na ozemlju, ki ga Slovenci danes v glavnem razumemo kot svoje in ki je v največji meri vključeno v sodobno državo Slovenijo. Delo je rezultat spoznanj sodobnega slovenskega zgodovinopisja, avtorji – Peter Štih, Vasko Simoniti in Peter Vodopivec – so ugledni zgodovinarji oziroma zgodovinopisci, specialisti za posamezna obdobja naše zgodovine. Kot podlago za celostni prikaz slovenske zgodovine v »besedi in podobi« so uporabili knjigi Na stičišču svetov in Od Pohlinove slovnice do samostojne države, ki sta izšli pred leti pri Modrijanu in bili tudi ponatisnjeni, pa tudi raziskave in objave svojih učiteljev, kolegov in študentov. Delo je opremljeno s slikovnim, kartografskim in genealoškim gradivom, številne fotografije pa so v knjižni izdaji objavljene prvič.

Cobiss ID: 284841984


Zgodovina morale 2
Zgodovina

Zgodovina morale 2

Kos, Dušan

Knjiga zadeva občutljivo temo, ki v slovenskem zgodovinopisju ni povsem nedotaknjena, je pa šele na začetku uveljavljanja ene izmed poddisciplin - zgodovine mentalitet in vsakdanjega življenja. Gre za drugi in zadnji del avtorjeve zgodovinske raziskave o ljubezenski morali - prvi del, s podnaslovom Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, je izšel leta 2015. V drugem delu je predstavljena ljubezenska in spolna morala v kontekstu nedovoljenih, grešnih, kriminaliziranih in drugih deviantnih oblik. Arhivski in materialni viri so avtorjevo pozornost usmerili v obdobje med 8. in 18. stoletjem, z večjim poudarkom na renesančno in baročno dobo (16. - 18. stoletje). 
Avtor uporablja poseben pristop in metodo: pod drobnogled postavlja večje število primerov iz ločitvene in kazenske prakse (tudi mikro študije), ki jih razlaga tudi s primerjavami iz evropskega okolja. Tako iz različnih perspektiv osvetli zgodovinski razvoj zaznavanja najpogostejših spolnomoralnih problemov (zakonolom, konkubinat, nasilje inmaterialno zanemarjanje v zakonu, istospolne prakse, incest, bigamija, posilstvo, prostitucija itd.). Obe knjigi skupaj dajeta vpogled v dolgo genezo sodobnega dojemanja ljubezenskih zaznav in praks ter deviacij v staroslovenski in evropski družbi predmoderne dobe.
(Spletna knjigarna Buča)
 
Cobiss ID: 40354349


Zgodovina historične misli
Zgodovina

Zgodovina historične misli

V knjigah je zajeta več kot dve in pol tisočletji dolga doba nastajanja zgodovinopisja in njegovega razvoja. Na skoraj devetsto straneh komentarjev in novih prevodov temeljnih del zahodne historične misli je mogoče najti natančen opis razvoja zgodovinopisja v grški in rimski antiki, obsežen pregled srednjeveških avtorjev s posebnim poudarkom na bizantinskem in renesančnem zgodovinopisju, premišljen izbor zgodnjenovoveških in modernih avtorjev z odlomki iz njihovih najvplivnejših razmišljanj o pomenih zgodovinopisja, opredelitev razsvetljenskega zgodovinopisja, soočenje z nacionalnim in pozitivističnim načinom interpretacije preteklosti, predstavitev izvorov tako imenovanega novega zgodovinopisja, oceno vpliva postmodernizma na razvoj zgodovinopisja v zadnjih desetletjih 20. stoletja in oblikovanje nove kulturne zgodovine, s katero smo vstopili v 21. stoletje.


Bojevanje
Zgodovina

Bojevanje

Grant, R. G.

Bitke, bojevniki, orožje in tehnologije so povezani v celovit pregled, ki zajema 5.000 let zgodovine in geografsko zaobseže ves svet.

- podroben pregled bojevanja, vojskovanja in konfliktov — od davnih bitk (Mezopotamija) do sodobnih spopadov na Balkanu, v Afganistanu in Iraku ter vojne proti terorizmu

- vojaške strategije in tehnike, tehnologija in orožje : od kopij, lokov in puščic do lasersko vodenih izstrelkov, od bojnih vozov do sodobnih brezpilotnih letal

- bogato slikovno gradivo : ilustracije, fotografije, natančni zemljevidi in načrti vélikih bitk

- pričevanja s frontnih črt , med katerimi so nekatera stara na tisoče let


Syria
Zgodovina

Syria

McHugo, John

Zgodovina Sirje od prve svetovne vojne do danes.

Cobiss ID= 87328257


Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije
Zgodovina

Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije

Rahten, Andrej

Slovenska politika v času zadnjega habsburškega vladarja Karla

Cobiss ID: 283560704

Strani