Po končani ljudski šoli v Gornji Radgoni se je vpisal na mariborsko gimnazijo in nato na teologijo. V mašnika je bil posvečen leta 1885. Kot kaplan je služboval v Ribnici na Pohorju, pri Sv. Magdaleni v Mariboru in v mariborski stolnici, kjer je bil tudi korni vikar. Ob ustanovitvi slovenskih vzporednic na mariborski gimnaziji je postal najprej suplent, nato od 1894 do 1909 gimnazijski učitelj verouka. Po ustanovitvi ženskega učiteljišča pri šolskih sestrah v Mariboru je bil v obdobju 1894-1910  prav tako učitelj verouka. Julija 1909 je bil imenovan za kanonika lavantinskega stolnega kapitelja. Kot kanonik je od 1914 do 1915 ponovo poučeval verouk na ženskem učiteljišču šolskih sester. Svoje prispevke je objavljal v Voditelju v bogoslovnih vedah, Izvestjih mariborske gimnazije. Izdal je učbenik Katoliška liturgika za šolski in domači pouk.

Nina Lončar

Viri: 
Voditelj v bogoslovnih vedah, Profesorji kn.-šk. bogoslovnega učilišča v Mariboru, Maribor, 1915, str. 280, 281.
Slovenski gospodar, 15. julija 1915, str. 4, 5.
Straža, 9. julija 1915, str. 4.
Kavčič, Jakob