Po osnovni šoli na Velki je na priporočilo nadučitelja Franja Bratoša hodil v meščansko šolo v Mariboru. Z banovinsko štipendijo je v letih 1932-36 študiral na Umetnostno-obrtni šoli v Pragi, kjer sta ga poučevala Rodinov učenec  Jozef Mařatka in Karel Dvořak. Študij je nadaljeval na praški Akademiji likovnih umetnosti v letih 1936-39 pri profesorju Otokarju Španielu. Zaradi okupacije Češkoslovaške je študij 1940 dokončal v Zagrebu pri profesorju Franju Kršiniću, diplomo Akademije likovnih umetnosti pa je prejel šele po vojni 1948. Pri študiju je nanj vplivalo delo Ivana Meštroviča. Ob napadu Nemčije na Jugoslavijo je bil vpoklican v šolo za rezervne pešadijske oficirje v Sarajevu, kjer so ga okupatorji zajeli in ga internirali v Luckenwaldu, Grooss Behren in Teltov pri Berlinu. Poslali so ga na vzhodno frondo, od tam pa je prebegnil na sovjetsko stran in postal vojni ujetnik v Murmansku, od koder se je po vojni 1946 peš vrnil v Maribor. Od leta 1947 do upokojitve 1978 je delal kot profesor na obeh mariborskih gimnazijah in Osnovni šoli Ivan Cankar.Takoj po vojni je kot edini akademski kipar v mestu ustanovil  kiparski krožek za nadarjene učence in iz njega so izšli Slavko Tihec, Vlasta Zorko-Tihec, Dragica Čadež Lapajne, Rihard Vakaj, Marjan Teržan in Zdenka Golobova-Borčič. Z Maksom Kavčičem, Lajčijem Pandurjem, Antejem Trstenjakom in Tošom Primožičem je organiziral likovni tečaj v Unionu. V letih 1947-81 je izdelal okoli 30 javnih likovnih del v Mariboru in okolici (Gornja Radgona, Ruše, Hoče, Ptuj) Ustvarjal je reliefe, nagrobnike, sgraffite,  slikal  akvarele z motiviko Slovenskih Goric in Pirana, bil odličen risar in grafik, izdeloval drobno plastiko in portrete. Ukvarjal se je z literaturo, predvsem z otroškim pesništvom.
Leta 1990 je prejel Glazerjevo nagrado za življenjsko delo, pred tem dvakrat tudi Red dela ter druga priznanja in pohvale.
Kot kipar je bil zvest realistični figuraliki, ki se je iz izhodišč praške in zagrebške šole po krajšem socrealističnem obdobju sprostila v bolj humano občutenih javnih spomenikih ter individualno dognanih portreth in drobni plastiki. Z ilustracijo je opremil več pesniških Zbirk, med njimi tudi svoje vpretežno v samozaložbi izdane

Pesniške zbirke:
OTROŠKE PESMI, samozaložba, Maribor 1966
GABRIJELINE PESMI, otroške pesmi, samozaložba, Maribor 1968
PTIČKI SE VRAČAJO, otroške pesmi, samozaložba, Maribor 1979
GABRIJEL KOLBIČ, katalog, Umetnostna galerija Maribor, Maribor 1983
ŠTIRJE LETNI ČASI, pesmi, samozaložba, Maribor 1986
PODOBE Z VELKE, pesmi, Literarna delavnica pri ZKD Maribor, Maribor 1993

Pomembnejša javna dela:
KARLEK - fontana, 1947, bron, Slomškov trg, Maribor
KMETIJSTVO IN INDUSTRlJA, 1947, sgraffito, bivša stavba DOZ-a, Maribor
DEKLICA IN DEČEK - fontana, 1947, bron (uničeno), Trije Ribniki, Maribor
VIKTOR PARMA, 1948, mavec, SNG Maribor
ANDRA MITROVIČ, 1948, bron, SNG Maribor
BERTA BUKŠEKOVA, 1948, bron, SNG Maribor
IVAN CANKAR, 1953, bron, O.Š. Ivan Cankar, Maribor
SPOMENIK NOB, 1954, granitni kubus z bronastimi reliefi, Trg vstaje, Ruše
PROF. HENRIK SCHREINER, 1955, bron, Mladinska ulica, Maribor
MARŠAL TITO, 1955, bron, nekoč: Muzej NO, SNG, Sodišče in Druga gimnazija v Mariboru, Krajevni urad na Velki
MARŠAL TITO, 1955, marmor, nekoč Kreditna banka, Ptuj
BARVNI SGRAFFITO ZA UPRAVO CEST, 1960, uprava Cestnega podjetja Maribor
SGRAFFITO NA KULTURNEM DOMU, 1960, Partizanska cesta, Gornja Radgona
OČE IN MATI, 1960, bron, nagrobni spomenik v Velki
JOŽE LACKO, 1963, bron, O.Š. Jože Lacko, Ptuj
TONE ŽNIDARIČ, 1963, bron, O.Š. Tone Žnidarič, Ptuj
FRANC OSOJNIK, 1966, bron, O.Š. Franc Osojnik, Ptuj
DR. FRAN KOVAČIČ, 1967, bron, Veržej
RAZMIŠLJAJOČA, 1968, Kersnikova ulica, Maribor
ANTE TRSTENJAK, 1968, bron, Ljutomer
STANKO VRAZ, bron, Univerzitetna knjižnica, Maribor
NIKOLA TESLA, bron, Tehnične fakultete, Maribor
SPOMINSKA PLOŠČA PROF PRIOLA, 1969, relief v bronu, Sadjarski institut, Maribor
SPOMINSKA PLOŠČA GUSTAVA ŠILIHA, 1971, relief v bro¬nu, Cankarjeva ulica; Maribor
PROF. DR. KAROL GLAZER, 1973, bron, Hoče
POŽIVITEV, 1973, relief v bronu, Pristan, Maribor
PROF. GUSTAV ŠILIH, 1978, bron, Velenje
FRANC SORNIK, bron, 1978, Kulturni dom, Ruše
JANEZ HRIBAR, 1980, bron, Dom učencev, Maribor
FRANC LEŠNIK-VUK, 1981, bron, o.š. Franc Lešnik-Vuk, Slivnica
ŠTIRJE BRONASTI RELIEFI, oltarna mensa, stolnica sv. Janeza Krstnika, Maribor
GABRIJELČEK, 1995, bron, Mestni park, Maribor

Gabrijela Kolbič

Gabrijel Kolbič
Gabrijel Kolbič
Karikatura Gabrijela Kolbiča