Rojen je bil 8. aprila 1938 v Mariboru. V letih 1948–1956 je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru in na njej urejal gimnazijski list Mlada misel, v katerem je leta 1955 objavil svojo prvo črtico z naslovom Pismo. Kot gimnazijec je z razpravo Tako narodi kakor posamezniki se kalijo v preizkušnjah zmagal na nagradnem natečaju, ki ga je razpisala revija Mlada pota. Študiral je na ljubljanski filozofski fakulteti in leta 1962 diplomiral iz svetovne književnosti kot glavnega predmeta ter slovenščine in nemščine. Istega leta je izdal pesniško zbirko z naslovom Pesmi 1961. Od leta 1963 do 1965 je bil urednik in lektor pri Založbi Obzorja v Mariboru. Nato pa se je leta 1965 kot svobodni književnik posvetil samo pisanju. Njegov opus obsega žanrsko raznolika dela. V začetku se je posvečal raziskovanju leposlovnih del drugih avtorjev, tako je nastala monografija Visoška kronika in zbirka študij z naslovom Pazljivejša branja. Pisal je literarnozgodovinske razprave, na primer refleksijo o Kosovelovih Borih in o Prežihovem Vorancu, eseje o literaturi in družbenopolitična besedila. Zaradi člankov, kot so Zakaj še nisem komunist ali Slovenofilija slovenskih književnikov, je veljal za radikalnega pisca, ki je pogosto v nasprotju s tradicionalno slovensko miselnostjo. V zapisih Genius loci, Hvalnica sivine, Gosposka ulica in drugih pa je zapisal svoja razmišljanja o Mariboru. Pisal je tudi literarne kritike in pod naslovom Oblačila slovenskih cesarjev izdal zbirko izbranih recenzij iz obdobja, ko je delal pri Založbi Obzorja. Bil je član t. i. mariborske peterice, ki je nastopila s knjigo Skupaj, za katero je prispeval uvodno besedilo. Do konca šestdesetih let prejšnjega stoletja se je v svojih delih ukvarjal predvsem s sociološkimi, političnimi in ideološkimi temami. Leta 1971 se je po sistematičnem prebiranju tekstov iz francoske semiološke estetike posvetil projektu Matematika človeške duše. Februarja leta 1972 se je lotil pisanja, sprva še z daljšimi presledki, od leta 1975 naprej pa brez prekinitev do leta 1989. Knjigo Die Mathematik der menschlichen Seele je napisal v nemščini in jo izdal pod psevdonimom Mark Berger. V slovenski izdaji delo najdemo pod naslovom Lovec na homokumulate (1993). Knjigo lahko okvirno umestimo na področje kulturne antropologije, sicer pa ima izrazito multidisciplinarni značaj. Kljub temu da je v tem delu videl svoje poslanstvo, je bilo ob izidu bolj ali manj spregledano. Njegova posebna strast je bilo izumljanje družabnih iger. Svoje igre je pod psevdonimom Mark Berger prodal v Nemčijo, Ameriko in na Japonsko. Med njegovimi najbolj znanimi sta igri Sniff in Criss Cross ter posebna heksagonalna oblika igre go, imenovana Rosette. Leta 1998 se je kot svobodni književnik upokojil. Umrl je 23. avgusta 2015 v Mariboru. Njegovo zapuščino hrani Univerzitetna knjižnica Maribor.

 

Nino Flisar

 

Viri:

  • Zobec, Daša: KRAMBERGER, Marijan. (1938-2015). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 9. 5. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/kramberger-marijan/
  • Brvar, Andrej et al.: Skupaj: 1, 2, 3 , 4, 5. Maribor: Obzorja, 1973.
  • Kramberger, Marijan. Kdo sem bil. Maribor: Pivec, 2016.
  • Forstnerič Hajnšek, Melita: Kramberger, Marijan. V: Leksikon mariborske družbe in kulture: po letu 1945. Maribor: Obzorja, 2012, str. 106.
  • Marijan Kramberger: Kaj počnete, Marijan Kramberger? Dialogi, 1981, letn. 17, št. 5, str. 347–354.
  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: od A do L. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 553.
  • Umrl je Marijan Kramberger. Večer, 28. avgust 2015, letn. 71, št. 197, str. 10.
  • Leksikon Mariborske družbe in kulture (ur. Peter Simonič). Maribor: Založba Obzorja, 2012, str. 106.
Marijan Kramberger