Rodila se je 15. avgusta 1854 v Borecih pri Sv. Križu pri Ljutomeru. Doma in v Gradcu je obiskovala ljudsko šolo ter privatno študirala učiteljišče. Leta 1873 je vstopila v kongregacijo in naslednje leto opravila maturo v Mariboru. Izpit s katerim je dokazala usposobljenost za poučevanje na ljudski šoli je naredila na Dunaju leta 1877 in leta 1895 v Kopru še izpit usposobljenosti za meščanske šole. Leta 1874 je začela svoje štiriletno poučevanje na samostanski ljudski šoli v Mariboru. Nato je leta 1878 nadaljevala v Celju kjer je poučevala vse do leta 1887. Kot vrhovna prednica je delovala med leti 1887–1896 na škofijski kongregaciji šolskih sester ter od jeseni 1896 do začetka 1923 v Celju kot prednica in voditeljica samostanske šole. 3. januarja 1923 in leta 1926 je bila izvoljena za vrhovno prednico kongregacije, ki ji je 1922 sv. stolica potrdila nove konstitucije, po katerih so šolske sestre sprejele tudi bolniško postrežbo v svoj delokrog. Umrla je 8. februarja 1937 v Mariboru.

Anja Kotnik


 

 

Viri: 
Slovenec, 14. februarja 1937, str. 5.
Slovenec, 25. maja 1923, str. 3.
Izvestje 1936/37, str. 3−4.
Mati Angelina Križanič, dolgoletna vrhovna predstojnica Kongregacije šolskih sester v Mariboru. 1968. V Rimu: Generalat Šolskih sester, 1968.
Slovenski biografski leksikon 1925-1991. (2013). Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU.
Slovenec, 25. maja 1923, str. 3.
Slovenec, 14. februarja 1937, str. 5.
Križanič, Angelina