Po končani gimnaziji v Celju se je vpisal na bogoslovje v Mariboru, kjer je bil leta 1871 posvečen v mašnika. V obdobju 1872-1885 je delal kot kaplan v Celju, Kozjem, Vojniku in na Ptuju. Na Ptuju je bil obenem učitelj verouka na spodnji gimnaziji. Leta 1880 je v Gradcu promoviral doktorat s področja teologije. Od leta 1885 do smrti je bil profesor zgodovine, cerkvenega prava in krščanske filozofije na bogoslovnem učilišču v Mariboru ter podravnatelj semenišča. Bil je prvi podpredsednik literarnega društva bogoslovcev. Za gojitev cerkvenega petja je leta 1887 ustanovil Ceciljansko društvo za lavantinsko škofijo. Svoje prispevke je objavljal v Cerkvenem glasbeniku.

Nina Lončar

Viri: 
Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, Lavantinski ordinariat, Maribor, 1928, str. 411.
Slovenski gospodar, 25. aprila 1889, str. 135.
Andrej Karlin, Spominska knjižica ob petindvajsetletnici Cecilijinega društva, Cecilijino društvo, Ljubljana, 1902, str. 78, 79.
Slovenski gospodar, 25. aprila 1889, str. 135.