V mašnika je bil posvečen 25. julija 1860 v Mariboru. Eno leto je delal kot prvi kaplan pri Sv. Magdaleni v Mariboru. Leta 1861 je postal začasni učitelj verouka na mariborski gimnaziji. Leta 1863 se je včlanil k jezuitom, delal v jezuitskem kolegiju v Travniku kot predstojnik, spiritual in profesor ter po župnijah opravljal misijonsko delo. Svoje prispevke je objavljal v nemških časnikih in Voditelju v bogoslovnih vedah.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski gospodar, 23. aprila 1908, str. 3.
Voditelj v bogoslovnih vedah, profesorji bogoslovnega učilišča, Maribor, 1908, str. 306, 307.